Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

24
czer

Biuletyn Statystyczny Nr 5/2022

2
czer

Apteki i punkty apteczne w 2021 roku

8
czer

Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2021 roku

8
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2021 roku

9
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 1/2022

9
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2022

9
czer

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2021 roku

10
czer

Popyt na pracę w 1 kwartale 2022 roku

10
czer

Wypadki przy pracy w okresie styczeń-marzec 2022 roku - dane wstępne

10
czer

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - maj 2022

10
czer

Budownictwo w 1 kwartale 2022 roku

10
czer

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za 1 kwartał 2022 roku

15
czer

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2022 roku

15
czer

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2022 roku

15
czer

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2021/2022 (wyniki wstępne)

15
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2010-2020

17
czer

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r. - dane wstępne

20
czer

Nakłady i wyniki przemysłu - I kwartał 2022 roku

21
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 roku

21
czer

Ceny produktów rolnych w maju 2022 roku

21
czer

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2022 roku

21
czer

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2022 roku

21
czer

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2022 roku

21
czer

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 roku

21
czer

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2022 roku

22
czer

Energia 2022

22
czer

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2022 roku

22
czer

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2022 r.)

22
czer

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2022 roku

22
czer

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2022 roku

22
czer

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2021 roku

23
czer

Koniunktura konsumencka - czerwiec 2022 roku

23
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2022 roku

23
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-marzec 2022 roku

24
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2022 r.

24
czer

Popyt na pracę w 2021 roku

24
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2022 roku

24
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2021 roku

27
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (czerwiec 2022)

27
czer

Łańcuchy wartości krajowych przedsiębiorstw w 2020 r.

28
czer

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2021 roku

28
czer

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w I kwartale 2022 r.

29
czer

Warunki pracy w 2021 roku

29
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2010-2020

29
czer

Infrastruktura komunalna w 2021 roku

29
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 1 kwartale 2022 roku

29
czer

Biblioteki publiczne w 2021 roku

29
czer

Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2022 roku

29
czer

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury

30
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej

30
czer

Turystyka w 2021 roku

30
czer

Efekty działalności budowlanej w 2021 roku

30
czer

Leśnictwo w 2021 roku

30
czer

Ochrona środowiska w 2021 roku

30
czer

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2021 roku

30
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2016-2020

30
czer

Przemysł - wyniki działalności w 2021 roku

30
czer

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2017-2021

30
czer

Handel zagraniczny 2021. Ceny w handlu zagranicznym

Publikacje urzędów statystycznych

1
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

1
czer

Biuletyn Statystyczny Rzeszowa 1 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

2
czer

Piecza zastępcza i placówki wsparcia dziennego w województwie małopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

2
czer

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

3
czer

Przegląd Statystyczny Warszawy. I kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

6
czer

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

7
czer

Turystyka w województwie świętokrzyskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

7
czer

Stan i ruch naturalny ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

7
czer

Poznań - biuletyn statystyczny (I kwartał 2022)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

9
czer

Turystyka w województwie małopolskim w latach 2020 i 2021

Urząd Statystyczny w Krakowie

9
czer

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

9
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

15
czer

Żłobki i kluby dziecięce w województwie małopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

15
czer

Poznań w 2021 r

Urząd Statystyczny w Poznaniu

15
czer

Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

20
czer

Ratownictwo medyczne w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

22
czer

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w województwie łódzkim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

22
czer

Dzień Ojca - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

24
czer

Popyt na pracę w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

24
czer

Biuletyn Statystyczny Szczecina I kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2022 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w maju 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - maj 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w maju 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - maj 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w maju 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - maj 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (maj 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - maj 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - maj 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w 1 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - maj 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Statystyka Warszawy. Maj 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w maju 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w I kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w pierwszym kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2022 (I kwartał 2022)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 1 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - I kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2022 r. Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę – oceny i oczekiwania (Aneks)

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – I kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 1 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
czer

Dzieci w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - I kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter