Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

25
lip

Biuletyn Statystyczny Nr 6/2022

1
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 15,6% (wskaźnik cen 115,6), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,5% (wskaźnik cen 101,5).
Czytaj dalej
1
lip

Oszacowanie zasobów kadry medycznej w oparciu o źródła administracyjne - lekarze i lekarze dentyści (wyniki eksperymentalnej pracy metodologicznej)

Opracowanie zawiera podstawowe dane statystyczne o lekarzach i lekarzach dentystach w 2019 r. w dwóch ujęciach: osoby posiadające prawo wykonywania zawodu oraz osoby pracujące z pacjentem - z uwzględnieniem płci i wieku oraz z specjalizacji. Dla osób pracujących z pacjentem wskazano również rodzaj działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) oraz województwo głównego miejsca pracy.
Czytaj dalej
4
lip

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę – oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (czerwiec 2022)

W czerwcowym, rozszerzonym badaniu koniunktury, pytania dotyczyły dwóch zagadnień: negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz inwestycji.
Czytaj dalej
4
lip

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 6/2022

30 czerwca 2022 r. ukazał się nr 6/2022 "Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician". Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/6.
Czytaj dalej
4
lip

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 1/2022

30 czerwca 2022 r. ukazał się nr 1/2022 "Przeglądu Statystycznego. Statistical Review". Zapraszamy na stronę https://ps.stat.gov.pl/Issue/2022/1.
Czytaj dalej
5
lip

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2021 roku

W 2021 r. badaniem objęto 52 podmioty prowadzące działalność faktoringową. Liczba wykupionych faktur przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 17,0%, a wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się o 29,4%. Liczba klientów korzystających z usług faktoringowych wzrosła o 24,7%.
Czytaj dalej
5
lip

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 1 kwartale 2022 roku

Ceny lokali mieszkalnych w 1 kwartale 2022 r. wzrosły o 3,3% w stosunku do 4 kwartału 2021 r. przy jednakowym wzroście cen zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym.
Czytaj dalej
5
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2022 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2022 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
6
lip

Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2022 roku

W związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1874 oraz z 2022 r. poz. 311) ogłasza się, że rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych z serii PS0527 emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 7,314%.
Czytaj dalej
8
lip

Rolnictwo w 2021 roku

11
lip

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - czerwiec 2022

12
lip

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2021 roku

12
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2021 roku

13
lip

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022

14
lip

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2021 roku

14
lip

Kultura fizyczna w Polsce w 2021 roku

15
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2022 roku

15
lip

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 roku

15
lip

Zwierzęta gospodarskie w 2021 roku

15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 r.

15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w drugim kwartale 2022 roku

15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w drugim kwartale 2022 r.

19
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w pierwszym półroczu 2022 r.

19
lip

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w pierwszym półroczu 2022 r.

20
lip

Koniunktura konsumencka - lipiec 2022 roku

20
lip

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 roku

20
lip

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2022 roku

20
lip

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2022 roku

20
lip

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2022 roku

20
lip

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2022 roku

20
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 roku

20
lip

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2022 roku

20
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2022 roku

20
lip

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2022 roku

21
lip

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2022 roku

21
lip

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku

21
lip

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2022 roku

21
lip

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2022 roku

22
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - lipiec 2022 roku

22
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2022 r.)

25
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w czerwcu 2022 r.

25
lip

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2022 roku

26
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (lipiec 2022)

27
lip

Polska w Unii Europejskiej 2022

28
lip

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2021 roku

28
lip

Obrót nieruchomościami w 2021 roku

28
lip

Działalność służb ratowniczych w 2021 roku

28
lip

Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2021 r.

29
lip

Trwanie życia w 2021 roku

29
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2021 r.

29
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 roku

29
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - I kwartał 2022 roku

29
lip

Rachunki narodowe według sektorów instytucjonalnych w latach 2017-2020

29
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 roku

29
lip

Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2019-2021

29
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2021 roku

Publikacje urzędów statystycznych

4
lip

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne przedstawia dane dotyczące zakładów stacjonarnych pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa opolskiego w 2021 r., w porównaniu z 2020 r., jak również w odniesieniu do 2012 r.
Czytaj dalej
5
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie świętokrzyskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja sygnalna zawierająca najważniejsze dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie świętokrzyskim.
Czytaj dalej
6
lip

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - maj 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

7
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

7
lip

Piecza zastępcza w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

7
lip

Popyt na pracę w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

8
lip

Rolnictwo w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

8
lip

Światowy Dzień Ludności - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

11
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za maj 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

12
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podkarpackim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie małopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

14
lip

Szkolnictwo wyższe w województwie opolskim w roku akademickim 2021/2022

Urząd Statystyczny w Opolu

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

15
lip

Powiaty i gminy w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

15
lip

Warunki życia ludności w województwie łódzkim. Edycja 2022

Urząd Statystyczny w Łodzi

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

18
lip

Wpływ pandemii COVID-19 na wybrane dziedziny życia w województwie świętokrzyskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

18
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2021 r

Urząd Statystyczny w Poznaniu

19
lip

Rolnictwo w województwie małopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

20
lip

Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

22
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

22
lip

Ochrona zdrowia w województwie małopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
lip

Województwo świętokrzyskie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

27
lip

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2022 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - czerwiec 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
lip

Podmioty działające w obszarze kultury w województwie małopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (czerwiec 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lip

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - czerwiec 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lip

Edukacja w województwie opolskim w roku szkolnym 2021/2022

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lip

Turystyka w województwie wielkopolskim w latach 2018-2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lip

Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - czerwiec 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lip

Statystyka Warszawy. Czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
lip

Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
lip

Pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2022 r. Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę – oceny i oczekiwania (Aneks)

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
lip

Zielona Góra i Gorzów Wlkp. II kwartał 2022 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
lip

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubuskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
lip

Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter