Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
czer

Apteki i punkty apteczne w 2019 roku

W końcu 2019 r. działalność prowadziło 12,3 tys. aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) oraz 1,2 tys. punktów aptecznych, w których pracowało 59,5 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych.
Czytaj dalej
5
czer

Liczba osób, które przystąpiły/zdały egzamin maturalny

8
czer

Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2019 roku

8
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2019 roku

9
czer

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2019 roku

9
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 1/2020

10
czer

Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2020 roku

10
czer

Wypadki przy pracy w pierwszym kwartale 2020 roku

10
czer

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w I kwartale 2020 roku

15
czer

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2020 roku

15
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2008-2018

15
czer

Budownictwo w I kwartale 2020 roku

15
czer

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2020 roku

15
czer

Jakość życia i kapitał społeczny w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018

15
czer

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2015-2019

17
czer

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku

17
czer

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. (dane wstępne)

18
czer

Koniunktura konsumencka - czerwiec 2020 roku

18
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2020 roku

18
czer

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2020 roku

18
czer

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2020 roku

19
czer

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2020 roku

19
czer

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2020 roku

19
czer

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2020 roku

19
czer

Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2020 roku

22
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2020 roku

22
czer

Ceny produktów rolnych w maju 2020 roku

22
czer

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2020 roku

22
czer

Energia 2020 (folder)

22
czer

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2020 r.)

23
czer

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2020 roku

23
czer

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2019 roku

23
czer

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2020 roku

24
czer

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2020 roku

24
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-III 2020 roku

24
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2020 roku

24
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2019 roku

24
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2020 r.

24
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2020 roku

24
czer

Biuletyn Statystyczny Nr 5/2020

24
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (czerwiec 2020)

26
czer

Popyt na pracę w 2019 roku

26
czer

Rolnictwo w 2019 roku

29
czer

Infrastruktura komunalna w 2019 roku

29
czer

Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2020 roku

29
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2008-2018

29
czer

Przemysł - wyniki działalności w 2019 roku

29
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2014-2018

30
czer

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2019 roku

30
czer

Leśnictwo w 2019 roku

30
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 roku

30
czer

Ochrona środowiska w 2019 roku

30
czer

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w 2019 roku

30
czer

Warunki pracy w 2019 roku

30
czer

Turystyka w 2019 roku

30
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2020 roku

30
czer

Efekty działalności budowlanej w 2019 roku

30
czer

Raport GUS 2019

Publikacje urzędów statystycznych

1
czer

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego - I kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowany został bogaty zestaw informacji charakteryzujący sytuację społeczno-gospodarczą województwa podlaskiego.
Czytaj dalej
1
czer

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - I kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
1
czer

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego I kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa śląskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
1
czer

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - I kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
1
czer

Dzień Dziecka

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
1
czer

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego I kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
1
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące przemian społecznych i gospodarczych w Łodzi oraz relacje do przeciętnych wielkości wojewódzkich w okresach kwartalnych i okresach narastających. Dane dotyczą w szczególności takich zjawisk jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, finanse przedsiębiorstw, przemysł i budownictwo, transport i handel w podziale na sekcje i działy PKD. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Łodzi w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski. Zamieszczone informacje statystyczne wzbogacone zostały częścią analityczną i wykresami.
Czytaj dalej
1
czer

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - I kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - I kwartał 2020 r.
Czytaj dalej
1
czer

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – I kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
1
czer

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego (I kwartał 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
1
czer

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. I kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
1
czer

Międzynarodowy Dzień Dziecka - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
1
czer

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego I kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa dolnośląskiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
1
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera dane dotyczące Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, finanse przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo publiczne. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Wrocławia w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski.
Czytaj dalej
3
czer

Przegląd Statystyczny Warszawy. I kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

5
czer

Poznań – biuletyn statystyczny – I kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

9
czer

Turystyka w województwie małopolskim w latach 2018 i 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

12
czer

Światowy Dzień Krwiodawstwa - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

15
czer

Żłobki i kluby dziecięce w województwie małopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

15
czer

Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

18
czer

Poznań w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

19
czer

Ratownictwo medyczne w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

22
czer

Popyt na pracę w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

22
czer

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

22
czer

Dzień Ojca - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

24
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie śląskim w latach 2017-2019

Urząd Statystyczny w Katowicach

25
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie zachodniopomorskim w 2019 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w maju 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - maj 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w maju 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (maj 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - maj 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w maju 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
czer

Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2020 r.- INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w maju 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w I kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – czerwiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
czer

Rolnictwo w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
czer

Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim w latach 2015-2018

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
czer

Statystyka Warszawy. Maj 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
czer

Dzieci w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - maj 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - I kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

9
czer

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii SA w imieniu Ministerstwa Klimatu

15
czer

Biuletyn ciepłownictwa

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

30
czer

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r.

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

Do góry

Newsletter