Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

24
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2020 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), bilansu płatniczego oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej
24
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2020 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
24
czer

Biuletyn Statystyczny Nr 5/2020

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
24
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (czerwiec 2020)

W publikacji prezentowane są oceny dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców, a także opinie dotyczące m.in. barier napotykanych w prowadzonej działalności.
Czytaj dalej
24
czer

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2020 roku

W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku, w porównaniu do I kwartału 2019 roku, odnotowano spadek ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 17,3% oraz liczby udzielonych noclegów – o 13,6%. Jednocześnie zanotowano spadek liczby turystów zagranicznych o 21,8%.
Czytaj dalej
24
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w I kwartale 2020 roku

W I kwartale 2020 r. wyniki finansowe w instytucjach kultury były wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem wzrosły o 3,5%, a koszty ogółem o 3,0%. Nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 18,0%.
Czytaj dalej
24
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w pierwszym kwartale 2020 roku

W I kwartale 2020 r. odnotowano spadek ruchu granicznego w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – cudzoziemców o 11,7%, Polaków o 10,7%.
Czytaj dalej
24
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2019 roku

W końcu 2019 r. w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej działalność prowadziło 21,8 tys. przychodni oraz 4,4 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych. W ciągu roku udzielono 291,5 mln porad lekarskich i 34,3 mln porad stomatologicznych.
Czytaj dalej
24
czer

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w maju 2020 r.

W maju 2020 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób, dodatkowo na zasadach dobrowolności sprawozdały, że wyprodukowały 2 044 715 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 22 149 899 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

24
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie śląskim w latach 2017-2019

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera informacje dotyczące przychodów, kosztów, wyników finansowych, aktywów obrotowych, zobowiązań oraz wskaźników ekonomicznych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących działalność gospodarczą w województwie śląskim w latach 2017−2019. Dane statystyczne zaprezentowane zostały w przekrojach według sektorów własności, powiatów oraz wybranych sekcji i działów PKD 2007. Materiał statystyczny przedstawiony w formie tabelarycznej w pliku Excel uzupełniają uwagi metodologiczne zawierające opis zakresu badania i objaśnienia podstawowych pojęć oraz komentarz analityczny wzbogacony graficzną prezentacją danych w postaci wykresów i map.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter