Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
marz

Jak korzystamy z Internetu? – 2015

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospodarstw w wieku 16 do 74 lat. Porównanie wyników badania na tle krajów Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
4
marz

Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 r.

Formy aktywności kulturalnej, korzystanie z ofert instytucji kultury, częstotliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym, rozwijanie zainteresowań artystycznych i hobbystycznych ludności, korzystanie ze współczesnych środków komunikacji, ocena możliwości uczestnictwa w kulturze.
Czytaj dalej
8
marz

Informator GUS 2016 (folder)

Ogólne informacje o podstawach prawnych działania statystyki publicznej, badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną, zbiorach statystycznych, zasadach i formach udostępniania danych...
Czytaj dalej
9
marz

Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2014 r.)

Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2014 r.)
Czytaj dalej
9
marz

Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej w 2015 roku

Zewnętrzna granica Unii Europejskiej na terenie Polski liczy 1 163 km, co stanowi 33% długości granicy państwowej RP. Najdłuższy odcinek przypada na granicę z Ukrainą – 535 km (czyli 46% zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski), nieco mniejszy z Białorusią – 418 km (36%) i najmniejszy z Rosją (obwodem kaliningradzkim) – 210 km (18%).
Czytaj dalej
10
marz

Budownictwo mieszkaniowe. I-IV kwartał 2015 r.

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej
10
marz

Popyt na pracę w czwartym kwartale 2015 roku

W końcu IV kwartału 2015 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 63,9 tys. i była niższa niż w kwartale poprzednim o 9,3 tys., tj. o 12,6%.
Czytaj dalej
11
marz

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2015

Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje przedstawiające sytuację dochodową w rolnictwie.
Czytaj dalej
14
marz

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2016 roku

W styczniu 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 59065,3 mln zł, a import 56017,9 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3047,4 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 2038,5 mln zł.
Czytaj dalej
15
marz

Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie

W okresie ostatniego ćwierćwiecza obserwujemy w Polsce spowolnienie rozwoju demograficznego oraz znaczące zmiany w strukturze wieku jej mieszkańców. Trwający proces starzenia się ludności Polski będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie się trwania życia, jest pogłębiany niskim poziomem dzietności. Zmiany te są jednocześnie zintensyfikowane przez zwiększoną emigrację młodych osób.
Czytaj dalej
15
marz

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Luty 2016

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
15
marz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2016 roku

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (w tym towarów – o 0,3%, przy wzroście cen usług – o 0,3%)...
Czytaj dalej
15
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2016 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2016 r. w stosunku do grudnia 2015 r. wyniósł 99,5 (spadek cen o 0,5%).
Czytaj dalej
15
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2016 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2016 r. w stosunku do stycznia 2016 r. wyniósł 99,9 (spadek cen o 0,1%).
Czytaj dalej
16
marz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 4137,45 zł.
Czytaj dalej
16
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2016 r. wyniosło 4137,55 zł.
Czytaj dalej
16
marz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2016 roku

W lutym 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,5% r/r i wyniosło 5711,2 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,9% r/r i wyniosło 4137,55 zł.
Czytaj dalej
16
marz

Uniwersytety Trzeciego Wieku – wstępne wyniki badania za rok 2014/2015

W listopadzie 2015 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził ogólnopolskie badanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które obejmowało rok akademicki 2014/2015.
Czytaj dalej
17
marz

Działalność organizacji non-profit w 2013 r.: Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych

Działalność organizacji non-profit w 2013 r.: Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych
Czytaj dalej
17
marz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lutym 2016 roku

W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,7% w porównaniu z lutym ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 10,5%.
Czytaj dalej
17
marz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń luty 2016 roku

W okresie dwóch miesięcy 2016 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
17
marz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2016 roku

Według wstępnych danych w lutym 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 1,4% w porównaniu z lutym 2015 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,8%. W okresie styczeń–luty 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,3% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.
Czytaj dalej
17
marz

Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2016 roku

W lutym br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,2% (wobec wzrostu o 3,2%* przed miesiącem oraz o 2,4% w lutym ub. roku). W porównaniu ze styczniem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,3% (wobec spadku przed rokiem o 1,6%).
Czytaj dalej
21
marz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2016 roku

W marcu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia zeszłego roku oceniają koniunkturę optymistycznie (z wyjątkiem grudnia 2015 r.), w bieżącym miesiącu nieco lepiej niż w poprzednim.
Czytaj dalej
21
marz

Wypadki przy pracy w 2015 roku

W 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 87622 osoby i była mniejsza o 1,1% w stosunku do liczby poszkodowanych w ub. roku. Z zarejestrowanych danych wynika, że 86824 osoby uległy wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 1,2% mniej niż w 2014 r.), 495 osób — wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (o 6,6% mniej niż przed rokiem), wypadkom śmiertelnym — 303 osoby (o 15,2% więcej niż w ub. roku).
Czytaj dalej
21
marz

Ceny produktów rolnych w lutym 2016 roku

Na rynku rolnym w lutym 2016 r., w porównaniu ze styczniem 2016 r. odnotowano zarówno w skupie, jak i w obrocie targowiskowym spadek cen większości produktów rolnych, za wyjątkiem cen skupu kukurydzy oraz żywca wieprzowego i drobiowego.
Czytaj dalej
21
marz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 roku

W 2015 roku podstawowe wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych przed rokiem. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe ukształtowały się na poziomie odnotowanym przed rokiem.
Czytaj dalej
23
marz

Biuletyn Statystyczny Nr 2/2016

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju
Czytaj dalej
23
marz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2016 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej
23
marz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lutym 2016 roku

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
marz

Koniunktura konsumencka. Marzec 2016 roku

W marcu 2016 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, nastąpiło pogorszenie się nastrojów konsumenckich – w podobnym stopniu dotyczyło to ocen sytuacji obecnej i przyszłej. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej spadł o 3,1 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -9,3 (podobnym do rezultatu z grudnia 2015 r.).
Czytaj dalej
23
marz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych według województw w okresie styczeń-grudzień 2015 roku

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej
23
marz
24
marz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Styczeń 2016 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
24
marz

Rocznik Statystyczny Pracy 2015

Zmiany zachodzące na rynku pracy. Aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, ruch zatrudnionych i wolne miejsca pracy, bezrobotni, warunki pracy (struktura czasu pracy, strajki, warunki na stanowisku pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane), koszty pracy, wynagrodzenia (fundusze wynagrodzeń i przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne i realne; wynagrodzenia wg stanowisk i zawodów, struktura pełnozatrudnionych wg wysokości wynagrodzenia).
Czytaj dalej
24
marz

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2015 roku

W lipcu 2015 r. sprawozdaniem zostały objęte 10 024 turystyczne obiekty noclegowe, na które składały się 3 723 obiekty hotelowe i 6 301 pozostałych obiektów .
Czytaj dalej
24
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2015 r.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2015 r. wyniósł 1386 zł.
Czytaj dalej
28
marz

Wiadomości Statystyczne nr 3/2016 (658)

W numerze m. in.: Renata BIELAK, Marek CIERPIAŁ-WOLAN, Włodzimierz OKRASA, Janusz WITKOWSKI — „Statystyka dla lepszego świata” — oczekiwania i trendy. 60. Światowy Kongres Statystyki, Rio de Janeiro 2015; Jacek BIAŁEK — Ogólna formuła indeksu cen; Arkadiusz KOZŁOWSKI — Losowanie zrównoważone i kalibracja …
Czytaj dalej
29
marz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w czwartym kwartale 2015 roku

W 2015 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 268 mln osób i było to o 3,9% więcej niż w roku 2014, z tego 159,0 mln cudzoziemców (o 4,6% więcej niż przed rokiem) i 109,0 mln Polaków (o 2,8% więcej niż przed rokiem).
Czytaj dalej
30
marz

Partie polityczne w 2014 r.

Na koniec 2014 r. z 73 zarejestrowanych partii politycznych aktywną działalność prowadziło 69 partii, tj. o 2 więcej niż w 2012 r. Wśród aktywnych ugrupowań swoich przedstawicieli w parlamencie RP miała 1 na 10 partii, a kolejne 2 na 10 uczestniczyło jedynie we władzach jednostek samorządu terytorialnego. Partie, które wzięły udział w badaniu, zadeklarowały, że zrzeszały 298 tys. członków, czyli o 2% więcej niż w 2012 r. Łączne przychody partii w 2014 r. wyniosły 147 mln zł, jednak jedynie 8 partii miało przychody przekraczające 1 mln zł.
Czytaj dalej
31
marz

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2015 roku

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2015 r. były mniej korzystne niż rok wcześniej, na co wpłynął głębszy spadek przychodów ogółem niż kosztów ogółem.
Czytaj dalej
31
marz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za marzec 2016 roku (opracowanie eksperymentalne)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w marcu 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku obniżyły się o 0,9% (wskaźnik cen 99,1).
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2015 roku

Badaniem koniunktury zostały objęte gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz wylosowana próba gospodarstw indywidualnych (25,5 tys.) o wielkości ekonomicznej powyżej 4 tys. euro (tj. powyżej 15,6 tys. zł.).
Czytaj dalej
31
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2015 r.

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2015 r. w stosunku do czterech kwartałów 2014 r. wyniósł 101,7 (wzrost cen o 1,7%)
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

Brak publikacji.

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter