Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.03.2015

Opublikowano w:
M.P.2015.295

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 marca 2015 r.

 

w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego
na 1 osobę ogółem w 2014 r.

 

 

            Na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.1) ogłasza się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2014 r. wyniósł 1340 zł.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.

Do góry

Newsletter