Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

26
sty

Biuletyn Statystyczny Nr 12/2021

31
sty

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2021 r.

4
sty

Sytuacja demograficzna Polski do 2020 roku. Zgony i umieralność

Informacja analityczna o przebiegu procesów demograficznych w ostatnich latach oraz sytuacji demograficznej w 2020 r. (zmiany w liczbie i struktura ludności, ogólne informacje o urodzeniach, małżeństwach, rozwodach, separacjach i zgonach oraz migracjach ludności). Kompleksowa informacja o kształtowaniu się liczby i struktury zgonów - komentarz analityczny wraz z prezentacją graficzną.
Czytaj dalej
5
sty

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 3 kwartale 2021 roku

Ceny lokali mieszkalnych w 3 kwartale 2021 r. wzrosły o 2,6% w stosunku do 2 kwartału 2021 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 2,8% i na rynku wtórnym – o 2,5%). W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 8,9% (w tym na rynku pierwotnym – o 9,4% i na rynku wtórnym – o 8,7%).
Czytaj dalej
7
sty

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w grudniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 8,6% (wskaźnik cen 108,6), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,9% (wskaźnik cen 100,9).
Czytaj dalej
10
sty

Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020

Niniejsza publikacja zawiera najważniejsze, aktualnie dostępne dane na temat zasięgu i społecznego zróżnicowania ubóstwa i niedostatku w Polsce a także pokazuje sytuację w naszym kraju na tle innych krajów Unii Europejskiej. Prezentowane dane dotyczą głównie lat 2019-2020. Odnoszą się one zarówno do okresu sprzed wybuchu pandemii Covid -19, jak i pierwszego roku jej trwania. Prezentowane w publikacji dane pochodzą z realizowanych przez GUS co roku ankietowych badań gospodarstw domowych, a mianowicie Badania budżetów gospodarstw domowych oraz Europejskiego badania dochodów i warunków życia ludności (EU-SILC). W przypadku informacji dotyczących państw członkowskich Unii Europejskiej korzystano z bazy danych Eurostatu.
Czytaj dalej
11
sty

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 12/2021

31 grudnia 2021 r. ukazał się numer 12/2021 "Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician". Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2021/12.
Czytaj dalej
11
sty

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - grudzień 2021

Według stanu na koniec grudnia 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 836,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,2% więcej niż miesiąc wcześniej (3,7% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
11
sty

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON grudzień 2021

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
14
sty

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2021

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności prezentuje dane o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w krajowym rejestrze urzędowym gospodarki narodowej REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne), dla których informacje zgłoszone do rejestru REGON wskazują na prowadzenie działalności.
Czytaj dalej
14
sty

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. w porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 8,6% (przy wzroście cen towarów – o 9,0% i usług – o 7,6%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,9% (w tym towarów – o 1,0% i usług – o 0,7%).
Czytaj dalej
14
sty

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 roku

Analiza wyników badania "Działalność badawcza i rozwojowa (B+R)" realizowanego w oparciu o międzynarodowe wytyczne metodologiczne zawarte w Podręcznika Frascati 2015. Ujęte w publikacji dane i wskaźniki, dotyczą nakładów na działalność badawczą i rozwojową, personelu w działalności B+R oraz aparatury naukowo-badawczej
Czytaj dalej
14
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. w stosunku do listopada 2021 r. wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9%).
Czytaj dalej
14
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w czwartym kwartale 2021 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2021 r. w stosunku do III kwartału 2021 r. wyniósł 102,6 (wzrost cen o 2,6%).
Czytaj dalej
14
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1 (wzrost cen o 5,1% ).
Czytaj dalej
14
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2021 roku

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 104,9 (wzrost cen o 4,9%).
Czytaj dalej
14
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w czwartym kwartale 2021 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2021 r. w stosunku do III kwartału 2021 r. wyniósł 102,4 (wzrost cen o 2,4%).
Czytaj dalej
14
sty

Komunikat w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2021 roku

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2021 r. wyniosła 996,60 zł.
Czytaj dalej
14
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2021 roku

Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 107,1 (wzrost cen o 7,1%).
Czytaj dalej
17
sty

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2021 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - listopad ub.r. wyniosły w cenach bieżących 1 189,1 mld PLN w eksporcie oraz 1 184,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,3 mld PLN, w analogicznym okresie 2020 roku wyniosło 45,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku eksport wzrósł o 22,5%, a import o 28,0%.
Czytaj dalej
19
sty

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w drugim półroczu 2021 r.

Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 106,2 (wzrost cen o 6,2%).
Czytaj dalej
19
sty

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w drugim półroczu 2021 r.

Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2021 r. wyniosła 100,71 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
20
sty

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
20
sty

Koniunktura konsumencka - styczeń 2022 roku

W styczniu 2022 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 29,2[1] i był o 1,9 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca
Czytaj dalej
20
sty

Ceny produktów rolnych w grudniu 2021 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych[1] wzrosły w grudniu 2021 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 6,0%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 28,9%).
Czytaj dalej
20
sty

Zgony według tygodni

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony od 2000 roku według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
21
sty

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - styczeń 2022 roku

W styczniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym lub niższym od notowanego w grudniu ub.r. W większości badanych obszarów sygnalizuje się pogorszenie składowych „prognostycznych”, natomiast w przypadku „diagnostycznych” – pogorszenie lub brak zmian.
Czytaj dalej
21
sty

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 roku

W grudniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z grudniem 2020 r. było wyższe o 0,5% i wyniosło 6361,6 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie pozostało na podobnym poziomie (dynamika 100,0%).
Czytaj dalej
21
sty

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-grudzień 2021 roku

W 2021 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
sty

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (listopad 2021 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
21
sty

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2021 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2021 r. wzro-sły w stosunku do listopada 2021 r. o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 14,2%.
Czytaj dalej
21
sty

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2021 roku

W grudniu 2021 produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 16,7% w porównaniu z grudniem 2020 r., kiedy notowano wzrost o 11,1%, natomiast w porównaniu z listopadem 2021 r. spadła o 2,9%. W okresie styczeń – grudzień 2021 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 14,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., kiedy notowano spadek o 1,0%.
Czytaj dalej
21
sty

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2021 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w grudniu 2021 roku była wyższa o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem wzrost o 3,4%) oraz o 22,9% w stosunku do listopada 2021 roku (przed rokiem wzrost o 34,4%).
Czytaj dalej
21
sty

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2021 roku

Według wstępnych danych, w grudniu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 7,6%, a w porównaniu z listopadem 2021 r. - o 1,0%
Czytaj dalej
21
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 r. wyniosło 6644,39 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2021 r. wyniosło 6644,28 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2021 r. wyniosło 6221,04 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 6220,80 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2021 roku

Pprzeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2021 r. wyniosło 5889,84 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2021 r. wyniosło 5888,80 zł.
Czytaj dalej
24
sty

Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2021 roku

28
sty

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2021 roku

28
sty

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2021 roku

28
sty

Energia ze źródeł odnawialnych w 2020 roku

31
sty

Partie polityczne w 2020 roku

31
sty

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2018-2020

Publikacje urzędów statystycznych

12
sty

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
Czytaj dalej
20
sty

Dzień Babci i Dziadka - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
25
sty

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - grudzień 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
sty

Zielona Góra i Gorzów Wlkp. I-XII 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
sty

Sytuacja gospodarcza województwa lubuskiego w grudniu 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - grudzień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (XII 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
sty

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - grudzień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - grudzień 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - grudzień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w styczniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Grudzień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
sty

Statystyka Warszawy. Grudzień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sty

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter