Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

23
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2022

9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 roku

10
lut

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w 4 kwartale 2021 roku

11
lut

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - styczeń 2022

15
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2021 roku

15
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za 4 kwartał 2021 roku

15
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2022 roku (dane wstępne)

18
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 roku

18
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2022 roku

18
lut

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2022 roku

18
lut

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2022 roku

21
lut

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2022 roku

21
lut

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2022 roku

21
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2022 roku

21
lut

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 roku

22
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - luty 2022 roku

22
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2022 roku

22
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (grudzień 2021 r.)

23
lut

Koniunktura konsumencka - luty 2022 roku

23
lut

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2022 r.

23
lut

Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) w 2021 roku

28
lut

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 4 kwartale 2021 roku

28
lut

Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2020 rok

28
lut

Inwestycje i środki trwałe w gospodarce narodowej w latach 2017-2020

28
lut

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2020 r.

28
lut

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2021

28
lut

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2020)

Publikacje urzędów statystycznych

7
lut

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - grudzień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

10
lut

Światowy Dzień Chorego - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

11
lut

Walentynki - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

15
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

15
lut

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

15
lut

Województwo wielkopolskie 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie wielkopolskim. Stan na koniec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

15
lut

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim. Stan na koniec 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

21
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

25
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

25
lut

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2022 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

25
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Podstawowe informacje o Urzędzie Statystycznym w Białymstoku

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - styczeń 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w styczniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lut

Działalność organizacji non-profit w województwie małopolskim w 2020 r. (wyniki wstępne)

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w styczniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lut

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - styczeń 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lut

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - styczeń 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - styczeń 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lutym 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w styczniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Euroregion Nysa w 2020 r. – wybrane informacje statystyczne

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter