Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

9
sty

Rocznik Statystyczny Województw 2016

Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym.
Czytaj dalej
10
sty

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa.
Czytaj dalej
12
sty

Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do III kwartału 2016 r.

Zestaw tabel obrazujących niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do III kwartału 2016 r.
Czytaj dalej
13
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2016 r.

Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 97,4 (spadek cen o 2,6%).
Czytaj dalej
13
sty

Wybrane zagadnienia rynku pracy” (liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem, ”samozatrudnieni”, umowy zlecenia, o dzieło). Dane za 2015 r.

Notatka informacyjna w sprawie wyników obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego dla 2015 r. dotyczących: wypłat wynagrodzeń w wysokości co najwyżej ustawowego minimum, „samozatrudnienia”, zawierania umów zlecenia lub o dzieło.
Czytaj dalej
13
sty

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń listopad 2016 roku

W okresie styczeń – listopad 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 730011,1 mln zł, a import 711105,0 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18906,1 mln zł, natomiast po jedenastu miesiącach 2015 r. wyniosło 9590,5 mln zł.
Czytaj dalej
13
sty

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2016 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7% (w tym towarów – o 0,7%, a usług – o 0,5%). Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny w zakresie transportu (o 4,3%), a także żywności (o 1,3%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,37 p. proc. i 0,30 p. proc.
Czytaj dalej
13
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2016 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2016 r. w stosunku do listopada 2016 r. wyniósł 100,7 (wzrost cen o 0,7%).
Czytaj dalej
13
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2016 r. w stosunku do III kwartału 2016 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2016 r. w stosunku do III kwartału 2016 r. wyniósł 100,7 (wzrost cen o 0,7%).
Czytaj dalej
13
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6 %).
Czytaj dalej
13
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 roku

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 99,6 (spadek cen o 0,4%).
Czytaj dalej
13
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2016 r. w stosunku do III kwartału 2016 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2016 r. w stosunku do III kwartału 2016 r. wyniósł 99,7 (spadek cen o 0,3%).
Czytaj dalej
13
sty

Komunikat w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2016 roku

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2016 r. wyniosła 780,38 zł.
Czytaj dalej
16
sty

Turyści w bazie noclegowej. Listopad 2016 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
17
sty

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją - grudzień 2016 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2016 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2016 r. wyniosło 4277,03 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2016 roku

Miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2016 r. wyniosło 4275,69 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4403,78 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w IV kwartale 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4404,17 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 r. wyniosło 4635,77 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 4635,02 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 roku

W grudniu 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,1% r/r i wyniosło 5798,9 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 2,7% r/r i wyniosło 4635,77 zł.
Czytaj dalej
19
sty

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2016 r.

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2016 r. wyniosła 61,19 zł za 1 dt
Czytaj dalej
19
sty

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2016 r.

Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 107,4 (wzrost cen o 7,4 %)
Czytaj dalej
19
sty

Ceny produktów rolnych w grudniu 2016 roku

Na rynku rolnym w grudniu 2016 r., zarówno w skupie jak i na targowiskach w skali miesiąca odnotowano wzrost cen większości podstawowych produktów rolnych z wyjątkiem cen żyta, pszenżyta i żywca wołowego na targowiskach.
Czytaj dalej
19
sty

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 2016 roku

W grudniu 2016 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,3% w porównaniu z grudniem 2015 r., natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 8,0%. W okresie styczeń - grudzień 2016 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,2% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., kiedy notowano wzrost o 4,9%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 14,1% niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 2,8%.
Czytaj dalej
19
sty

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2016 roku

Według wstępnych danych w grudniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,0% w porównaniu z grudniem 2015 r.
Czytaj dalej
19
sty

Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2016 r.

W grudniu 2016 r. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej1 w cenach stałych w skali roku o 6,1% (wobec wzrostu o 7,4% w listopadzie 2016 r. oraz o 7,0% w grudniu 2015 r.). W porównaniu z poprzednim miesiącem miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 20,6%. W okresie styczeń - grudzień 2016 r. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w skali roku o 5,7%.
Czytaj dalej
19
sty

Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-XII 2016 r.

W okresie dwunastu miesięcy 2016 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
20
sty

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Listopad 2016 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
20
sty

Koniunktura konsumencka. Styczeń 2017 roku

Rok 2017 rozpoczął się poprawą nastrojów konsumenckich.
Czytaj dalej
20
sty

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2017 roku

W styczniu dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych sekcji zgłaszają oceny koniunktury lepsze od formułowanych przed miesiącem.
Czytaj dalej
25
sty

Biuletyn Statystyczny Nr 12/2016

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
25
sty

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2016 roku

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL...
Czytaj dalej
25
sty

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2016 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2016 r.
Czytaj dalej
27
sty

Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2015/2016

Zużycie nawozów w roku gospodarczym 2015/2016 wg grup nawozów mineralnych, tj.: azotowych, fosforowych, potasowych oraz wapniowych z wydzieleniem grupy nawozów wapniowo-magnezowych oraz nawozów naturalnych. Wyposażenie gospodarstw w ciągniki rolnicze. Informacje dotyczące zaopatrzenia w środki produkcji m.in. nawozy, środki ochrony roślin, pasze przemysłowe, materiał siewny w 2015 r.
Czytaj dalej
30
sty

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2016 roku

W grudniu 2016 r. pogłowie bydła liczyło 5985,1 tys. sztuk, wskazując wzrost w skali roku o 3,9%. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt o 6,2 % , młodego bydła w wieku 1-2 lat o 6,9% i bydła dorosłego o 0,6%.
Czytaj dalej
30
sty

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2016 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2016 r. liczyło 11107,5 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 4,9%.
Czytaj dalej
30
sty

Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2016 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
sty

Wiadomości Statystyczne nr 1/2017 (668)

W numerze m. in: Waldemar FLORCZAK — Szacunki kosztów systemu pomocy prawno-obywatelskiej w Polsce; Aleksandra HAŁKA — Zdezagregowany wskaźnik inflacji w polityce pieniężnej banku centralnego ...
Czytaj dalej
31
sty

Produkt krajowy brutto w 2016 roku - Szacunek wstępny

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2016 r. był realnie wyższy o 2,8% w porównaniu z 2015 r., wobec 3,9% w 2015 (w cenach stałych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
31
sty

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2016 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto – z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej
31
sty

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2011-2015

Liczba i struktura nowo powstałych podmiotów gospodarki narodowej według stanu aktywności prawno-ekonomicznej, sposobu powstania oraz trudności napotykanych przez przedsiębiorców. Ponadto, informacje na temat czynników wpływających na skalę prowadzonej działalności gospodarczej, a także podstawowe dane o wynikach ekonomicznych osiąganych przez przedsiębiorstwa w ciągu pierwszych 5 lat ich funkcjonowania na rynku.
Czytaj dalej
31
sty

Regionalne zróżnicowanie jakości życia w Polsce

Prezentowane dane pochodzą z II edycji Badania Spójności Społecznej, zrealizowanego w 2015 r. Na zadawane wówczas przez ankieterów GUS pytania odpowiedziało około 14 tys. respondentów.
Czytaj dalej
31
sty

Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy

Przedstawiamy Państwu opracowanie jednego z tematów, który był dyskutowany na konferencji Rządowej Rady Ludnościowej pt. "Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski".
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

10
sty

Infografika - Nauka i technika

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Czytaj dalej
13
sty
16
sty

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Szczecinie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Tytułowy Plan Wydawniczy jest wykazem publikacji Urzędu, które ukażą się w 2017 r.
Czytaj dalej
18
sty

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja zawiera charakterystykę wielkości i struktury oraz działalności gospodarczej podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
Czytaj dalej
19
sty
19
sty

21, 22 stycznia. Dzień Babci i Dzień Dziadka

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
20
sty

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
23
sty

Szkolnictwo wyższe w województwie lubuskim

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
27
sty

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - grudzień 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego - grudzień 2016

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego ( grudzień 2016 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w grudniu 2016 r.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2016 r.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego (styczeń - grudzień 2016)

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - grudzień 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego grudzień 2016 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Opracowanie charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Grudzień 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
30
sty

Statystyka Warszawy. Grudzień 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
sty

Rynek pracy w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej
30
sty

Bezrobocie rejestrowane w końcu grudnia 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
30
sty
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2017 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
sty

Miasta w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. Kondycja finansowa

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie jest kontynuacją cyklu dotyczącego problematyki miejskiej. Przy czym w tym roku poruszone zostały zagadnienia związane z finansowaniem działalności samorządów miast. Analizie zostały poddane budżety miast na prawach powiatu i gmin miejskich w województwie kujawsko-pomorskim i na tle kraju w 2015 r., a także zmiany jakie zaszły na przestrzeni dziesięciu lat.
Czytaj dalej
31
sty

Warunki życia ludności w województwie pomorskim, obwodzie kaliningradzkim i Sankt Petersburgu

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Niniejsze wydanie zostało przygotowane w ramach współpracy terytorialnych organów federalnej służby państwowej statystyki (Pietrostat i Kaliningradstat) i Urzędu Statystycznego w Gdańsku (Polska). W publikacji przedstawiono wskaźniki charakteryzujące poziom życia ludności: popyt i podaż siły roboczej na rynku pracy, wielkość wynagrodzenia, warunki życia ludności, ceny towarów i usług konsumpcyjnych, przestępstwa i wypadki drogowe, warunki ekologiczne i inne. Wydanie zawiera krótkie opisy poświęcone historii, kulturze i gospodarce regionów, a także tablice statystyczne zawierające dane oraz wykresy odzwierciedlające dynamikę rozwoju w ciągu ostatnich 4 lat województwa pomorskiego, obwodu kaliningradzkiego i miasta Sankt Petersburg – regionów Europy, mających bogatą historię i wielkie dziedzictwo kulturowe.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Niekorzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury zgłaszają podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa, zakwaterowania i gastronomii, handlu detalicznego oraz handlu hurtowego, ale jedynie w przypadku jednostek z handlu detalicznego opinie te są gorsze od zgłaszanych w grudniu ub. r. Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim najbardziej korzystnie oceniają przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji. Pozytywne opinie zgłaszane są również przez firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa oraz przetwórstwo przemysłowe (w przypadku przetwórstwa przemysłowego – gorsze od formułowanych w ostatnich dwunastu miesiącach).
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2017 r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2017 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
sty

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2017 r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie, lepiej niż przed miesiącem, przez prowadzących działalność gospodarczą w zakresie informacji i komunikacji, handlu detalicznego, przetwórstwa przemysłowego, transportu i gospodarki magazynowej. Wskaźnik ogólnego klimatu w jednostkach handlu hurtowego pozostaje na poziomie dodatnim, podobnie jak przed miesiącem.
Czytaj dalej
31
sty
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów z wszystkich badanych rodzajów działalności, oprócz firm z sekcji budownictwo, które formułują pesymistyczne, ale lepsze niż przed miesiącem oceny w tym zakresie. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury zgłaszają firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa.
Czytaj dalej
31
sty

Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. IV kw. 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

NTS obejmuje 5 poziomów: 3 poziomy zasadniczego podziału terytorialnego kraju oraz dodatkowo 2 poziomy nieadministracyjne — regiony (NTS 1) grupujące jednostki szczebla wojewódzkiego oraz podregiony (NTS 3) grupujące w ramach województwa kilka do kilkunastu powiatów.
Czytaj dalej
31
sty

Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. IV kw. 2016 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

NTS obejmuje 5 poziomów: 3 poziomy zasadniczego podziału terytorialnego kraju oraz dodatkowo 2 poziomy nieadministracyjne — regiony (NTS 1) grupujące jednostki szczebla wojewódzkiego oraz podregiony (NTS 3) grupujące w ramach województwa kilka do kilkunastu powiatów.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

16
sty

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej, publikowane w formie tabeli i arkusza excelowego.
Czytaj dalej
20
sty

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - listopad 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie jest sporządzane na podstawie formularza statystycznego G - 09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym. Zawiera w formie opisowej i tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji i sprzedaży węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku w porównaniu do analogicznych okresów roku ubiegłego na poziomie sektora. Prezentuje wysokość cen zbytu węgla kamiennego do poszczególnych odbiorców w porównywalnych okresach. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
sty

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - listopad 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie realizowane jest na podstawie formularzy statystycznych: G - 09.5 – sprawozdanie o przychodach, koszach i wynikach z działalności górnictwa węgla kamiennego, G - 09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego, G - 09.8 – sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
sty

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - listopad 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym. Zawiera w formie tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji, sprzedaży i kaloryczności wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
sty

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - listopad 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.4 – Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski. W raporcie w syntetyczny sposób przedstawiane są dane dotyczące cen oraz parametrów jakościowych węgla kamiennego importowanego/nabywanego wewnątrzunijnie na polski obszar celny. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
sty

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - listopad 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Sprawozdanie jest opracowywane na podstawie formularza statystycznego G - 09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla. Prezentuje efekty procesu wzbogacania urobku węglowego (w układzie miesięcznym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
sty

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - listopad 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego. Prezentuje dane dotyczące polityki zatrudnieniowej realizowanej w sektorze i jej wpływ na wyniki produkcyjne. W raporcie przedstawiane są również dane dotyczące przepracowanego czasu, nakładów na wynagrodzenia, jak też poziomu i struktury przeciętnego zatrudnienia i poziom przeciętnego wynagrodzenia. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
sty

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

Roczne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne, oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe. (Aktualizacja co kwartał)
Czytaj dalej
20
sty

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

Kwartalne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne, oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe.
Czytaj dalej
25
sty

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Raport zawiera dane o stopie bezrobocia rejestrowanego oraz o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w tym w wybranych grupach. Prezentuje dane o liczbie bezrobotnych według profilów pomocy oraz objętych aktywnymi programami rynku pracy, w tym w ramach nowych form wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia), a także o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej.
Czytaj dalej
30
sty

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - grudzień 2016 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
Czytaj dalej
30
sty

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
Czytaj dalej
30
sty

Szybki Monitoring NBP: Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw

Narodowy Bank Polski

Raport o sytuacji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter