Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Rocznik Demograficzny 2014

23.10.2014
Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2013 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowo zawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i struktury ludności. Informacje o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności oraz porównania międzynarodowe, pozwalające na ocenę zmian demograficznych w Polsce na tle innych krajów. Ponadto wybrane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju - I-III kwartał 2014 r.

23.10.2014
W okresie styczeń–wrzesień br., przy niewielkiej poprawie sytuacji w gospodarce europejskiej, w Polsce utrzymywały się tendencje wzrostowe, choć w trzecim kwartale w niektórych obszarach uległy osłabieniu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce we wrześniu 2014 roku

23.10.2014
We wrześniu 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Większa niż przed miesiącem, ale mniejsza niż przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2014 r.

22.10.2014
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w październiku oceniany jest korzystnie, podobnie jak we wrześniu i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

20.10.2014
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.

20.10.2014
Ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., wyniosła 188,85 zł za 1m3.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ceny produktów rolnych we wrześniu 2014 r.

20.10.2014
Na rynku rolnym we wrześniu, w porównaniu z sierpniem 2013 r. , jak i z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano zarówno w skupie, jak i na targowiskach spadek cen większości produktów rolnych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2013 r.

17.10.2014
W końcu 2013 r. działalność operacyjną prowadziło, podobnie jak rok wcześniej, 55 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Liczba członków SKOK w ciągu 2013 r. zwiększyła się o 69,4 tys. osób. Redukcji uległa sieć dystrybucji o 84 oddziały i punkty kasowe, zatrudnienie w kasach spadło o 28,3%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Transport - wyniki działalności w 2013 r. - suplement

17.10.2014
Suplement do publikacji "Transport - wyniki działalności w 2013 r." zawiera dodatkowe tablice dotyczące informacji o drogach publicznych za 2013 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 r. - aneks

17.10.2014
Aneks jest rozszerzeniem informacji z dnia 9 maja 2014 r. i uzupełnieniem o rachunek przepływów środków pieniężnych powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 r. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na koniec grudnia 2013 r. osiągnęły wartość 933,9 mln zł i w porównaniu z 2012 r. wzrosły o 47,5%.
Czytaj dalej
1    534  535  536  537  538  539  540  541  542    580
Do góry

Newsletter