Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 23.09.2014
Częstotliwość wydania: Miesięczna

W sierpniu br. w podstawowych obszarach gospodarki obserwowano słabszą dynamikę niż w poprzednich miesiącach. Niższa niż przed rokiem była produkcja sprzedana przemysłu oraz produkcja budowlano-montażowa, na co częściowo wpłynęły czynniki o charakterze sezonowym. Niewielkiemu spowolnieniu uległ wzrost sprzedaży detalicznej. W słabszym tempie niż dotychczas rosła również sprzedaż usług w transporcie.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w drugim miesiącu z kolei ukształtowały się na poziomie niższym niż przed rokiem. Bardziej niż w lipcu br. obniżyły się w skali roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych, odzieży i obuwia oraz towarów i usług związanych z transportem; utrzymał się natomiast wzrost cen towarów i usług związanych z mieszkaniem. Nieco wolniejszy niż w lipcu br. był spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej.

Tempo wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń nominalnych brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali roku było podobne jak w dwóch poprzednich miesiącach. Wobec spadku cen konsumpcyjnych nieco umocnił się wzrost siły nabywczej płac. Nominalne i realne emerytury i renty brutto w systemie pracowniczym nadal rosły szybciej niż świadczenia rolników indywidualnych, w tempie zbliżonym do wzrostu wynagrodzeń.

Sytuacja na rynku pracy była lepsza niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, podobnie jak w poprzednich miesiącach, było nieco wyższe niż przed rokiem. Stopa bezrobocia rejestrowanego po raz kolejny obniżyła się – do 11,7% w końcu sierpnia br. Według badania popytu na pracę w I półroczu br. utworzono więcej niż przed rokiem nowych miejsc pracy. Równocześnie obserwowano zmniejszenie skali likwidacji miejsc pracy.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter