Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2013 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.10.2014

W 2013 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 1754,4 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób, co oznacza spadek o 1,6% w skali roku. Podobnie jak w latach poprzednich, w grupie tej dominowały jednostki należące do osób fizycznych (93,7% – 1643,2 tys. podmiotów), a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 6,3% (111,2 tys. podmiotów). Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności największy odsetek w analizowanej zbiorowości stanowiły jednostki z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych (27,1%) oraz budownictwo (12,2%), przy czym udziały te zmniejszyły się w ostatnich dwóch latach. Zaobserwowano wzrost udziałów podmiotów prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną (do 12,1% w 2013 r.).

W 2013 r. w podmiotach o liczbie pracujących do 9 osób pracowało 3441,7 tys. osób, tj. o 101,9 tys. (2,9%) mniej niż rok wcześniej. Dla 82,9% osób było to główne miejsce pracy. Najwięcej osób pracowało w jednostkach z sekcji: handel i naprawa pojazdów samochodowych (30,6%), budownictwo (12,4%), przemysł[1] (11,0%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5%). W podmiotach należących do osób fizycznych pracowało 2994,5 tys. osób (tj. 87,0% ogólnej liczby pracujących w badanej grupie podmiotów), a w przedsiębiorstwach osób prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej – 447,2 tys. osób (tj. 13,0%).


[1] Działalność przemysłowa obejmuje cztery sekcje PKD: Górnictwo i wydobywanie; Przetwórstwo przemysłowe; Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

Do góry

Newsletter