Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2019 roku (dane wstępne)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.02.2020

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2019 r. 56,0% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z III kwartałem 2019 r. wskaźnik ten zmniejszył się o 0,7 p. proc., natomiast w odniesieniu do IV kwartału 2018 r. utrzymał się na zbliżonym poziomie (spadek o 0,1 p. proc.).


W IV kwartale 2019 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 16953 tys. osób, z tego 16467 tys. to pracujący i 486 tys. - bezrobotni. Populacja biernych zawodowo liczyła 13313 tys.

Zbiorowość aktywnych zawodowo zmniejszyła się zarówno w odniesieniu do III kwartału 2019 r., jak i w porównaniu z IV kwartałem 2018 r. (spadek odpowiednio o 198 tys. i o 105 tys.), co było przede wszystkim efektem dalszego systematycznego zmniejszania się populacji bezrobotnych. Z kolei liczba osób biernych zawodowo co prawda zwiększyła się w porównaniu z III kwartałem 2019 r., ale była mniejsza niż w IV kwartale 2018 r.

Wskaźnik określający relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) do liczby osób pracujących zwiększył się w stosunku do III kwartału 2019, natomiast zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. W IV kwartale 2019 r. na 1000 osób pracujących przypadało 838 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w III kwartale 2019 r. i w IV kwartale 2018 r. odpowiednio 822 i 853 osoby).


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter