Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2015-2017

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.10.2018

W latach 2015-2017 aktywność innowacyjną wykazało 20,2% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 11,9% przedsiębiorstw usługowych. Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2017 r. wyniosły 28023,5 mln zł w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz 13142,2 mln zł – w przedsiębiorstwach usługowych. W 2017 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2015-2017, w przychodach ogółem wyniósł w przedsiębiorstwach przemysłowych 7,1%, a w usługowych – 3,0%.

Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie w latach 2015-2017 był niższy o 0,1 p. proc. niż w latach 2014-2016, natomiast przedsiębiorstw usługowych – o 2,6 p. proc.

Nowe lub istotnie ulepszone produkty lub procesy wprowadziło 18,5% przedsiębiorstw przemysłowych i 10,4% przedsiębiorstw usługowych, tj. odpowiednio o 0,2 p. proc. i 3,2 p. proc. mniej niż w latach 2014-2016.

Tablica 1. Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, które wprowadziły innowacje

WYSZCZEGÓLNIENIE

a – 2014-2016

b – 2015-2017

Przedsiębiorstwa

aktywne
innowacyjnie

które wprowadziły innowacje

produktowe
lub
procesowe

produktowe

procesowe

organizacyjne

marketingowe

w %

Przedsiębiorstwa przemysłowe

a

20,3

18,7

12,4

15,2

9,5

9,2

b

20,2

18,5

12,0

15,3

8,4

7,5

Przedsiębiorstwa
z sektora usług

a

14,5

13,6

6,9

10,4

7,6

7,2

b

11,9

10,4

5,4

8,3

7,0

6,9

Do góry

Newsletter