Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2014-2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.10.2017
  • W latach 2014-2016 aktywność innowacyjną wykazało 20,3% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 14,5% przedsiębiorstw usługowych.
  • Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2016 r. wyniosły 28304,7 mln zł w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz 10706,2 mln zł w przedsiębiorstwach usługowych.
  • W 2016 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2014-2016, w przychodach ogółem wyniósł w przedsiębiorstwach przemysłowych 8,1%, a w usługowych – 3,9%.

Przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to takie, które w badanym okresie wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową lub realizowało w tym okresie przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który został przerwany lub zaniechany w trakcie badanego okresu lub nie został do końca tego okresu ukończony.

Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie w latach 2014-2016 był wyższy o 1,4 p. proc. niż w latach 2013-2015, natomiast w przypadku przedsiębiorstw usługowych wzrost ten wyniósł 3,9 p. proc. Nowe lub istotnie ulepszone produkty lub procesy wprowadziło 18,7% przedsiębiorstw przemysłowych i 13,6% przedsiębiorstw usługowych, tj. odpowiednio o 1,1 p. proc. i 3,8 p. proc. więcej niż w latach 2013-2015.

Tablica 1 . Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych

Wyszczególnienie

a – 2013-2015

b – 2014-2016

Przedsiębiorstwa

aktywne innowacyjnie

które wprowadziły innowacje

produktowe lub procesowe

produktowe

procesowe

organizacyjne

marketingowe

w %

Przedsiębiorstwa przemysłowe

a

18,9

17,6

11,8

13,0

8,1

7,1

b

20,3

18,7

12,4

15,2

9,5

9,2

Przedsiębiorstwa
z sektora usług

a

10,6

9,8

4,8

7,4

8,1

6,6

b

14,5

13,6

6,9

10,4

7,6

7,2

W ramach innowacji produktowych, nowe lub istotnie ulepszone wyroby wprowadziło 11,4% przedsiębiorstw przemysłowych, natomiast nowe lub istotnie ulepszone usługi – 4,9% przedsiębiorstw usługowych. Spośród innowacji procesowych przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej wdrażały nowe lub istotnie ulepszone metody wytwarzania produktów (10,6%), a podmioty usługowe – nowe lub istotnie ulepszone metody wspierające procesy w przedsiębiorstwie (6,3%).

Do góry

Newsletter