Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lipcu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 26.08.2014

W lipcu br. odnotowano nieco wyższy niż w czerwcu br. wzrost w skali roku produkcji sprzedanej przemysłu, sprzedaży detalicznej i sprzedaży usług w transporcie. W produkcji budowlano-montażowej wzrost był wolniejszy niż w poprzednich miesiącach.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych kształtowały się na poziomie niższym niż w lipcu ub. roku, na co wpłynęły spadki cen m.in. żywności i napojów bezalkoholowych oraz transportu. Utrzymał się spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw rosły w tempie podobnym jak przed miesiącem i przed rokiem. Przy niewielkim spadku cen konsumpcyjnych umocniła się dynamika siły nabywczej płac. Nominalne i realne emerytury i renty w systemie pracowniczym nadal rosły szybciej niż rolników indywidualnych i w drugim z kolei miesiącu zwiększyły się bardziej niż wynagrodzenia.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. wzrosło w skali roku w nieco większym stopniu niż w I półroczu br. Bezrobocie rejestrowane kształtowało się na poziomie niższym niż w poprzednich okresach; stopa bezrobocia spadła do 11,9%. Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za II kwartał br. wskazują na korzystniejszą niż przed rokiem sytuację na rynku pracy. Zwiększyła się liczba pracujących; poprawił się wskaźnik zatrudnienia, a stopa bezrobocia obniżyła się do poziomu ostatnio notowanego w III kw. 2010 r. Poprawiła się w skali roku relacja liczby osób niepracujących do pracujących. Wyniki finansowe uzyskane w I półroczu br. przez badane przedsiębiorstwa były lepsze niż w analogicznym okresie ub. roku; wyraźnie zwiększyła się aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter