Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

28
czer

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2017 roku

W 2017 r. badaniem zostało objętych 257 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych1. Przedsiębiorstwa te udzieliły 5 884 tys. kredytów i pożyczek, o 10,5% więcej niż rok wcześniej. Wartość udzielonych kredytów i pożyczek wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 14,9% i wyniosła 45 943 mln zł.
Czytaj dalej
28
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2012-2016

W publikacji ze zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe, wyodrębniono podmioty o różnym potencjale rozwojowym, tj. szybkiego wzrostu, wzrostowe, stabilne, schyłkowe i szybkiego spadku.
Czytaj dalej
28
czer

Wiadomości Statystyczne nr 6/2018 (685)

W numerze m. in.: Joanna SULIK — Dylematy aplikacyjne wskaźnika rzeczywistego rozwoju dla Polski; Beata BIESZK-STOLORZ — Ocena wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia; Dorota MIŁEK — Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa świętokrzyskiego...
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (maj 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w maju 2018 r.
Czytaj dalej
28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2018 r.
Czytaj dalej
28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
czer

Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia upraw, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Czytaj dalej
28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
28
czer

Statystyka Warszawy. Maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
czer
28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter