Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

25
czer

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2018 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego
Czytaj dalej
25
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2018 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
25
czer

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu maja 2018 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu maja 2018 r.
Czytaj dalej
25
czer

Biuletyn Statystyczny Nr 5/2018

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.
Czytaj dalej
25
czer

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - czerwiec 2018

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
25
czer

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2018 roku

W pierwszych trzech miesiącach 2018 roku, w porównaniu do I kwartału 2017 roku, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 7,0% oraz liczby udzielonych noclegów – o 8,2%. Jednocześnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 12,4% oraz liczby pokoi przez nich wynajętych o 10,3%.
Czytaj dalej
25
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2018 roku

W I kwartale 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 63,5 mln, z tego 38,3 mln (60,4%) cudzoziemców (nierezydentów) i 25,2 mln (39,6%) Polaków (rezydentów). W I kwartale 2018 r. ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w porównaniu do I kwartału 2017 r. o 2,9%.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

25
czer

Województwo śląskie statystycznie - historia i teraźniejszość

Urząd Statystyczny w Katowicach

Okolicznościowe opracowanie prezentujące wybrane informacje statystyczne o województwie śląskim we wszystkich etapach przekształceń oraz istotne fakty i wydarzenia z okresu 100-letniej działalności GUS.
Czytaj dalej
25
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacje o wysokości przychodów i kosztów, wynikach finansowych charakteryzujących kondycję finansową podmiotów gospodarczych, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz aktywa obrotowe i wybrane źródła finansowania.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter