Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

15
czer

Miasta w liczbach 2016

Analiza procesu starzenia się ludności miast w oparciu o strukturę wiekową ich mieszkańców w 2016 r.
Czytaj dalej
15
czer

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2017/2018 (dane wstępne)

Według stanu w dniu 30 listopada 2017 r. w szkołach wyższych studiowało 1 291,9 tys. osób, czyli o 56,9 tys. mniej w stosunku do poprzedniego roku, w tym 75,1% w szkołach publicznych.
Czytaj dalej
15
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2006-2016

W Polsce w latach 2006-2016 nastąpiła poprawa efektywności energetycznej. Energochłonność pierwotna obniżała się w tym okresie średnio o ponad 3% rocznie, a energochłonność finalna o ponad 2%. Najszybsze tempo poprawy efektywności energetycznej odnotowano w przemyśle. W 2016 roku zaobserwowano spowolnienie tempa poprawy efektywności wykorzystania energii.
Czytaj dalej
15
czer

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. – dane wstępne

Liczba osób pracujących w gospodarce narodowej ukształtowała się na poziomie 15,7 mln osób, oznacza to wzrost o 2,8 % w stosunku do 2016 r.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

15
czer

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja zawiera wyniki wiosennej oceny stanu upraw w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
15
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu kolejną edycję ukazującej się corocznie publikacji „Ludność, ruch naturalny ludności i migracje w województwie łódzkim”. W opracowaniu zaprezentowano sytuację demograficzną województwa łódzkiego w 2017 r. na tle lat poprzednich.

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

15
czer

Sytuacja w elektroenergetyce

Ministerstwo Energii

Informacje statystyczne dot. produkcji i zużycia energii elektrycznej w kraju. Dane techniczno-ekonomiczne dot. wykorzystania mocy, wskaźników określających sprawność realizowanych przemian energetycznych oraz dane ekonomiczno-finansowe o przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej, kosztach jej dostarczania do odbiorców i cenach sprzedaży. Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu. Publikacja dostępna w wersji papierowej.
15
czer

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter