Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

22
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2022 roku

W grudniu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki utrzymują się negatywne oceny koniunktury. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury znajduje się poniżej średniej długookresowej we wszystkich obszarach. W większości badanych obszarów sygnalizuje się brak zmian lub pogorszenie składowych „prognostycznych”, natomiast w przypadku „diagnostycznych” - brak zmian w tym miesiącu.
Czytaj dalej
22
gru

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku

Wyniki finansowe instytucji kultury za trzy kwartały 2022 r. były wyższe w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem wzrosły w tym czasie o 20,2%. Nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 25,8%.
Czytaj dalej
22
gru

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2021 r.

W 2021 r. 83,0 tys. spośród 96,8 tys. aktywnych organizacji non-profit współpracowało z innymi podmiotami, o 2,0 p. proc. mniej niż w 2019 r.
Czytaj dalej
22
gru

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku

Analiza sytuacji przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób sporządzających bilans.
Czytaj dalej
22
gru

Zużycie paliw i nośników energii w 2021 roku

Podstawowe informacje dotyczące zużycia wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej.
Czytaj dalej
22
gru

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2021

Opis uwarunkowań sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie w kontekście działalności przedsiębiorstw zaliczanych do wybranych wyspecjalizowanych segmentów rynku finansowego. Prezentacja wyników rocznego badania przedsiębiorstw leasingowych, faktoringowych, windykacyjnych oraz pośrednictwa kredytowego.
Czytaj dalej
22
gru

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do października 2022 r.

W ramach prac statystyki eksperymentalnej prowadzona jest analiza cykli koniunkturalnych dokonywana na podstawie złożonych (syntetycznych/zagregowanych) wskaźników opisujących w sposób syntetyczny wahania koniunkturalne w całej gospodarce.
Czytaj dalej
22
gru

Rocznik Demograficzny 2022

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2021 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i struktury ludności. Informacje o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności oraz porównania międzynarodowe, pozwalające na ocenę zmian demograficznych w Polsce na tle innych krajów.
Czytaj dalej
22
gru

Rachunek produktywności KLEMS - Polska 2007-2020

Wyniki dekompozycji wartości dodanej brutto (WDB) na wkłady czynnikowe zgodnie z metodologią KLEMS oraz dodatkowej dekompozycji wkładu czynnika praca uzupełnione o wprowadzenie metodologiczne
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

22
gru

Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Wartość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w Polsce w 2020 r. wyniosła 2337672 mln zł w cenach bieżących i w porównaniu z 2019 r. zwiększyła się o 2,1%, natomiast licząc w cenach stałych, obniżyła się o 2,0%. W województwie wielkopolskim wartość PKB kształtowała się na poziomie 233474 mln zł, co w skali roku oznacza wzrost w cenach bieżących o 3,1%, a jednocześnie w cenach stałych – spadek o 1,2%.
Czytaj dalej
22
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2021 r. pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w województwie zachodniopomorskim wyniósł 964,7 hm3 (o 1,9% mniej niż przed rokiem), co stanowiło 10,4% ilości wody pobranej w kraju.
Czytaj dalej
22
gru

Ceny detaliczne wybranych towarów - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Ceny detaliczne wybranych towarów - INFOGRAFIKA
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter