Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

15
gru

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2022 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu-październiku br. wyniosły w cenach bieżących 1 321,7 mld PLN w eksporcie oraz 1 394,4 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 72,7 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 7,5 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 23,3%, a import o 31,0%.
Czytaj dalej
15
gru

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,5% (przy wzroście cen towarów – o 18,8% i usług – o 13,2%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7% (w tym towarów – o 0,7% i usług – o 0,6%).
Czytaj dalej
15
gru

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022

W publikacji zaprezentowano wskaźniki służące monitorowaniu zielonej gospodarki w Polsce. Zostały one ujęte w czterech podstawowych obszarach tematycznych, tj.: kapitału naturalnego, środowiskowej efektywności produkcji, środowiskowej jakości życia ludności oraz polityk gospodarczych i ich następstw.
Czytaj dalej
15
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2021 roku

W 2021 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 15,62%.
Czytaj dalej
15
gru

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2021 roku

Publikacja przedstawia: zmiany w wielkości populacji beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej i ich gospodarstw domowych oraz skalę korzystania z tej pomocy wraz z regionalnym jej zróżnicowaniem; zbiorowość beneficjentów i ich gospodarstw domowych, w tym gospodarstw jednoosobowych w 2021 r., z licznymi odniesieniami do początku dekady 2012–2021; ubogich beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej i ich gospodarstwa domowe; problem trwałości korzystania z pomocy społecznej oraz zmiany w populacji gospodarstw z dziećmi w związku z wprowadzeniem w 2016 r. świadczenia wychowawczego.
Czytaj dalej
15
gru

Wyznania religijne w Polsce 2019-2021

Prezentowana książka "Wyznania religijne w Polsce w latach 2019-2021" jest 10 edycją cyklicznej serii wydawniczej Głównego Urzędu Statystycznego.Na początku publikacji omówione zostały wybrane aspekty metodologii statystycznych badań nad wyznaniami religijnymi w Polsce (Rozdział 1). Następnie, zawarto rozważania dotyczące nazw polskich Kościołów i związków wyznaniowych w perspektywie nauk o kulturze i religii (Rozdział 2) oraz pokazano i skomentowano klasyfikację Polskich Kościołów i związków wyznaniowych w układzie tradycji religijnych (Rozdział 3).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

15
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.
Czytaj dalej
15
gru

Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2021/22

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W roku szkolnym 2021/22 w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych oraz szkołach dla dorosłych w województwie wielkopolskim uczyło się łącznie 489,7 tys. osób, tj. o 2,0% więcej niż przed rokiem. Liczba osób studiujących na wielkopolskich uczelniach (łącznie z filiami) w ciągu roku zmniejszyła się o 2,7%, przy czym w grupie cudzoziemców odnotowano wzrost o 12,4%.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter