Release calendar

View QR Code A A A save as pdf print

Publications of the Statistics Poland

10
Oct

Financial results of non-financial enterprises in 01-06 2023

Basic information on revenues, costs and financial results as well as current assets, total equity and liabilities and investment outlays of non-financial enterprises with 10 and more persons employed that keep books of accounts. Furthermore it presents basic economic indicators of these entities, such as net and gross turnover profitability indicators and financial liquidity indicators.
Read more

Publications of statistical offices

10
Oct

Statistical Picture of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis in 2020–2022

Statistical Office in Katowice

The brochure presents a set of statistical information about the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis in the years 2020–2022. Detailed statistics data included in the folder were presented within thematic blocks, which allows to observe internal diversity of selected phenomena occurring in the Metropolis area. In current edition of the folder, a thematic block has been added regarding Development Strategy of the Gornośląsko-Zagłębiowska Metropolis for 2022–2027 with an outlook to 2035, covering the activity priorities of the Metropolis and basic indicators monitoring the Strategy. The publication has been enriched with a graphic part in the form of maps and charts. W każdym dziale zamieszczono jednolite przekrojowo zestawienia tabelaryczne, prezentujące dane statystyczne i wskaźniki dla województwa oraz obszaru GZM. Uzupełnienie części analitycznej opracowania stanowią tablice tematyczne, ukazujące zróżnicowanie wewnętrzne aglomeracji. Kilkuletnia retrospekcja przyjęta w tablicy przeglądowej pozwala zaobserwować dynamikę i kierunki zachodzących zmian. Materiał wzbogacono częścią graficzną w postaci map i wykresów. Dla celów porównawczych Górnośląski Związek Metropolitalny zaprezentowano również na tle innych obszarów metropolitalnych w Polsce.
Read more

Publications outside official statistics

No publications.
up

Newsletter