Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2014 r.

24.08.2015
Wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2014 r. wyniosła ok. 14,2 mld zł i była wyższa o 31,3% niż przed rokiem. Odnotowano także wzrost nakładów na środki trwałe na gospodarkę wodną, które osiągnęły poziom ok. 3,8 mld zł i były wyższe o 24,3% w stosunku do roku poprzedniego. W relacji do PKB nakłady na środki trwałe na ochronę środowiska utrzymują się od kilku lat na poziomie 0,6-0,8%, natomiast w przypadku gospodarki wodnej na poziomie ok. 0,2%. Udział nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej kształtował się, na przestrzeni ostatnich kilku lat, na poziomie ok. 5% dla ochrony środowiska (w 2014 r. wzrósł do blisko 6%) i nieco powyżej 1% w przypadku gospodarki wodnej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I-VI 2015 roku.

21.08.2015
W I półroczu 2015 r. badane przedsiębiorstwa¹ uzyskały korzystniejsze niż rok wcześniej wyniki finansowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe były lepsze od uzyskanych przed rokiem.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2015 r.

21.08.2015
W sierpniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają lepsze oceny koniunktury niż w lipcu br. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają w sierpniu koniunkturę pozytywnie, nieco lepiej niż przed miesiącem i przed rokiem.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - czerwiec 2015 r.

21.08.2015
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Sierpień 2015 r.

20.08.2015
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 3,0 p. proc. i ukształtował się na poziomie -7,9.
Czytaj dalej

Tablica Główne kierunki emigracji i imigracji w latach 1966-2014 (migracje na pobyt stały)

20.08.2015
Zestawienie prezentuje dane historyczne o głównych kierunkach emigracji z Polski oraz imigracji do Polski na pobyt stały w latach 1966-2014. Dane te obrazują tzw. strumienie migracyjne w poszczególnych latach, odnosząc się jedynie do udokumentowanych faktów emigracji (wymeldowanie się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem za granicę) oraz imigracji (zameldowania się na pobyt stały w Polsce w związku z przybyciem z zagranicy).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2015 r.

19.08.2015
Ceny produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2015 r. w stosunku do I kwartału 2015 r. obniżyły się o 0,1%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika sprzedaży detalicznej. Lipiec 2015 r.

19.08.2015
W lipcu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej1 w cenach stałych w skali roku o 3,5% (wobec wzrostu o 6,6% przed miesiącem oraz o 3,1% w lipcu ub. roku). W porównaniu z czerwcem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 2,2% (wobec wzrostu przed rokiem o 5,2%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2015 r.

19.08.2015
Według wstępnych danych w lipcu 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 1,7% w porównaniu z lipcem 2014 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,4%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lipcu 2015 r.

19.08.2015
W lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,8% w porównaniu z lipcem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 0,1%.
Czytaj dalej
1    24  25  26  27  28  29  30  31  32    66
Do góry

Newsletter