Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Budownictwo - wyniki działalności w 2014 r.

30.07.2015
Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w gospodarce narodowej, w tym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg działów, grup i form własności, rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót (województw); sprzedaż produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, indeksy cen produkcji budowlano-montażowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2015 r.

30.07.2015
Wstępnie szacuje się, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 36,2 – 37,0 dt/ha, tj. w porównaniu do ubiegłorocznych mniej o 4,6 – 3,8 dt/ha (o 11,3% – 9,3%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2014 r.

30.07.2015
W 2014 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 693471,6 mln zł, a import 704567,5 mln zł. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 11095,9 mln zł, wobec minus 8219,4 mln zł przed rokiem. W porównaniu z 2013 r. eksport zwiększył się o 7,0%, a import wzrósł o 7,4%.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Czerwiec 2015 r.

29.07.2015
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Publikacja Polska w Unii Europejskiej 2015 - folder

29.07.2015
Wydanie folderowe zawierające informacje o Polsce na tle innych krajów europejskich.
Czytaj dalej

Publikacja Turystyka w 2014 r.

28.07.2015
Baza noclegowa – rozmieszczenie i wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i turystów zagranicznych. Przestrzenne zróżnicowanie potencjału turystycznego w Polsce – wybrane wskaźniki przedstawiające rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2015 r.

28.07.2015
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Publikacja Trwanie życia w 2014 r.

28.07.2015
Tablice trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów. Komentarz analityczny wraz z prezentacją graficzną oraz opis metody obliczeń.Publikacja dostępna jest w formacie pdf. Dodatkowo tablice podstawowe w formacie xls.
Czytaj dalej

Centralne Informatorium Statystyczne – zapraszamy po modernizacji

24.07.2015
Modernizacja Centralnego Informatorium Statystycznego (CIS) była prowadzona w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej SISP-2 i miała na celu zwiększenie dostępności e-usług oraz zasobów informacyjnych statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Centralna Biblioteka Statystyczna - zapraszamy po modernizacji

24.07.2015
W końcu czerwca 2015 r. zakończono, przeprowadzoną w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej SISP-2, modernizację Centralnej Biblioteki Statystycznej im.Stefana Szulca.Jej celem było zwiększenie dostępności zbiorów dla czytelników odwiedzających Centralną Bibliotekę Statystyczną lub korzystających z jej zasobów przez Internet.
Czytaj dalej
1    27  28  29  30  31  32  33  34  35    66
Do góry

Newsletter