Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -VI 2015 r.

12.08.2015
W I półroczu br. eksport w cenach bieżących wyniósł 363298,5 mln zł, a import 351331,7 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 11966,8 mln zł, wobec minus 4052,8 mln zł przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 6,3%, a import wzrósł o 1,6%.
Czytaj dalej

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2015 r.

12.08.2015
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych wg form prawnych, rodzaju kapitału, liczby pracujących.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Monitoring wyników prognozy ludności Polski dla 2014 r.

11.08.2015
W październiku 2014 r. GUS opublikował prognozę ludności na lata 2014-2050. Wyniki prognozy są co roku monitorowane pod kątem rzeczywistego kształtowania się poszczególnych jej składników, tj. urodzeń, zgonów i migracji oraz rozmiarów populacji wynikających z bilansu ludności Polski.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2015 r.

11.08.2015
Ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2015 r. wyniosło 3854,88 zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

05.08.2015
W 2014 r. odnotowano wzrost liczby ładunków przewiezionych przez polskich armatorów żeglugi śródlądowej. Wzrost ten dotyczył przede wszystkim przewozów krajowych.
Czytaj dalej

Publikacja Regiony Polski 2015

03.08.2015
Folder zawierający charakterystykę zjawisk społeczno-gospodarczych w przekrojach terytorialnych, tempo zmian w ostatnich latach oraz relacje w stosunku do przeciętnych wielkości dla kraju. Wybrane kategorie ekonomiczne są przedstawiane w ujęciu dynamicznym.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja wyrobów przemysłowych w 2014 r.

31.07.2015
Ilość produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych klasyfikowanych zgodnie z PKWiU/PRODPOL, realizowanej przez tzw. jednostki duże i średnie, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej (wyrobów gotowych i półfabrykatów ogółem, tj. przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, z surowca własnego i powierzonego). Produkcja sprzedana działów, grup i klas wyrobów wg PKWiU.
Czytaj dalej

Publikacja Zwierzęta gospodarskie w 2014 r.

30.07.2015
Stan pogłowia zwierząt wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych na koniec okresów sprawozdawczych w 2013 r. Tendencje rozwojowe w chowie zwierząt i ocena możliwości produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie produkcji towarowej. Reprodukcja stada, straty przy odchowie zwierząt.
Czytaj dalej
1    26  27  28  29  30  31  32  33  34    66
Do góry

Newsletter