Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2014 r.

31.08.2015
W opracowaniu zamieszczone zostały dane o dostawach wybranych towarów na rynek krajowy, a także o spożyciu niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2014 r. Szersze informacje w tym zakresie zostaną zaprezentowane w końcu września w internetowej publikacji „Rynek wewnętrzny w 2014 r.”.
Czytaj dalej

Publikacja Handel zagraniczny. Styczeń-Grudzień 2014 r.

31.08.2015
Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, sekcji SITC oraz wg sekcji PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2014 r.

31.08.2015
Obroty towarowe wg nomenklatury CN w układzie wg ważniejszych krajów, z uwzględnieniem ilości, wartości eksportu i importu w PLN, USD i EUR (ponad 400 pozycji towarowych).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w I półroczu 2015 r.

31.08.2015
W I półroczu 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 37111 osób i była mniejsza o 4,9% niż w I półroczu 2014 r
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

31.08.2015
Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność leasingową. Badane przedsiębiorstwa w ciągu całego 2014 r. zawarły 270 tys. nowych umów leasingu na 401 471 środków (przedmiotów) o wartości 34 287 mln zł, obsługując 168 tys. klientów.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków

31.08.2015
Notatka przedstawia wyniki badania „Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków” przeprowadzonego w II kwartale 2014 roku w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Badanie zostało ujęte w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 220/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu modułów ad hoc obejmującego lata 2013-2015 dla celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 67 z 17.03.2010, str. 1). Podstawowym celem wprowadzenia badania było rozszerzenie zakresu informacji gromadzonych w badaniu podstawowym o dane na temat imigrantów przebywających lub planujących przebywać w Polsce co najmniej 12 miesięcy, a także o drugiej generacji imigrantów (bezpośrednich potomków imigrantów), w kontekście ich sytuacji na rynku pracy. W szerszym aspekcie wyniki badania posłużą monitorowaniu postępu w realizacji wspólnych celów europejskiej strategii zatrudnienia oraz procesu integracji społecznej w Unii Europejskiej
Czytaj dalej

Wskaźniki ekonomiczne - nowy widżet Eurostatu

28.08.2015
Interaktywne narzędzie do wizualizacji danych "Wskaźniki ekonomiczne" oferuje możliwość szybkiego i łatwego przeglądania ośmiu głównych wskaźników ekonomicznych wybieranych z menu kafelkowego. Po wybraniu wskaźnika i kraju odniesienia wyświetli się interaktywny wykres ilustrujący trend zmian wartości na przestrzeni kilku ostatnich okresów odniesienia (lat, kwartałów lub miesięcy). Narzędzie umożliwia także porównanie trendu w danym kraju z krajami UE 28 lub krajami strefy EURO.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2015 r.

28.08.2015
W II kwartale 2015 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,6%.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Lipiec2015 r.

28.08.2015
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2015 r.

27.08.2015
Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2015 r. w stosunku do I kwartału 2015 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1 %).
Czytaj dalej
1    22  23  24  25  26  27  28  29  30    66
Do góry

Newsletter