Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2014 r.

17.09.2014
Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w sierpniu br. o 1,9% niższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 2,2%) i o 8,5% niższa w porównaniu z lipcem br.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2014 r.

16.09.2014
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2014 r. wyniosło 3890,67 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2014 r.

16.09.2014
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2014 r. wyniosło 3893,23 zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2014 r.

16.09.2014
Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę ...
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

15.09.2014
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do lipca 2014 r. wyniósł 99,6 (ceny obniżyły się o 0,4%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pogłowie bydła i owiec według stanu w czerwcu 2014 r.

15.09.2014
Według wstępnych danych w czerwcu 2014 r. pogłowie bydła liczyło 5920,4 tys. sztuk, wykazując wzrost w skali roku o 1,0%. Wzrost liczebności stada bydła ogółem wynikał ze zwiększenia stanów cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 1,4%), pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,8%) i bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej (1,0%), przy jednoczesnym zmniejszeniu o 2,0% populacji krów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

15.09.2014
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4% W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny żywności (o 1,8%) oraz odzieży i obuwia (o 2,7%) ...
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu w I-II kwartale 2014 r.

12.09.2014
Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej

Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r.

12.09.2014
Analiza zbiorowości gospodarstw rolnych z uwzględnieniem m.in. cech użytkowników gospodarstw rolnych, struktury dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem, grup obszarowych użytków rolnych, rodzaju prowadzonej działalności, skali upraw, natężenia chowu, wyposażenia gospodarstw w ciągniki i maszyny rolnicze, zasobów pracy, typów rolniczych i klas wielkości ekonomicznej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

10.09.2014
Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa prowadzące w 2013 r. działalność leasingową. Z tej zbiorowości 30 przedsiębiorstw było zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu, a 11 w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, w tym cztery przedsiębiorstwa zrzeszone były w obu stowarzyszeniach.
Czytaj dalej
1    540  541  542  543  544  545  546  547  548    579
Do góry

Newsletter