Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
 

 

Wszystkie informacje publikowane są w Internecie danego dnia o godz. 10:00.
Dane dostępne są pod datami upowszechniania informacji

L.p. Wyszczególnienie Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2019 r.
-- -- -- -- -- 24 -- -- -- -- -- --
2 Apteki i punkty apteczne w 2019 r.
-- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- --
3 Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2020 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2020 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- --
4 Biblioteki publiczne w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- 13 -- -- -- -- --
5 Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 26 -- --
6 Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 23 --
7 Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17
8 Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- 31 -- -- -- --
9 Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 23
10 Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2019 r.
-- -- -- -- -- 8 -- -- -- -- -- --
11 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- 13 -- -- -- -- --
12 Działalność galerii sztuki w 2019 r.
-- -- -- -- 11 -- -- -- -- -- -- --
13 Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25 --
14 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2017-2019
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 28 -- --
15 Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2019 r.
-- -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- --
16 Działalność muzeów w 2019 r.
-- -- -- -- 11 -- -- -- -- -- -- --
17 Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2019 r.
-- -- -- -- -- 30 -- -- -- -- -- --
18 Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2018 r.
-- -- 31 -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- 16 -- -- -- -- --
20 Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- 20 -- -- -- --
21 Działalność służb ratowniczych w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- 30 -- -- -- -- --
22 Działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2019 r.
-- -- -- -- 11 -- -- -- -- -- -- --
23 Efektywność wykorzystania energii w latach 2008-2018
-- -- -- -- -- 15 -- -- -- -- -- --
24 Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- 28 -- -- -- --
25 Energia ze źródeł odnawialnych w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16 --
26 Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- 4 -- -- --
27 Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- 15 -- -- --
28 Gospodarka mieszkaniowa w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- 15 -- -- --
29 Gospodarka morska w Polsce w 2019 r.
-- -- -- 27 -- -- -- -- -- -- -- --
30 Imprezy masowe w 2019 r.
-- -- -- -- 25 -- -- -- -- -- -- --
31 Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów (za lata 2018-2019)
-- -- -- 22 -- -- -- -- -- -- -- --
32 Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2019
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 29 -- --
33 Infrastruktura komunalna w 2019 r.
-- -- -- -- -- 29 -- -- -- -- -- --
34 Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19 --
35 Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30 --
36 Kinematografia w 2019 r.
-- -- -- -- 20 -- -- -- -- -- -- --
37 Kultura fizyczna w Polsce w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- 15 -- -- -- -- --
38 Leśnictwo w 2019 r.
-- -- -- -- -- 30 -- -- -- -- -- --
39 Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- 31 -- -- -- -- --
40 Obrót nieruchomościami w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- 27 -- -- -- -- --
41 Ochrona środowiska w 2019 r.
-- -- -- -- -- 30 -- -- -- -- -- --
42 Osoby niepełnosprawne w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3
43 Piecza zastępcza w 2019 r.
-- -- -- -- 14 -- -- -- -- -- -- --
44 Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2020 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- 15 -- -- --
45 Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2019 r.
30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 Pogłowie świń według stanu w grudniu 2019 r.
30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2019 r.
-- -- -- -- 26 -- -- -- -- -- -- --
48 Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30 --
49 Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane wstępne) w 2019 r.
-- -- -- -- -- 17 -- -- -- -- -- --
50 Produkcja wyrobów przemysłowych w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- 10 -- -- -- -- --
51 Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2018 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- 30 -- -- --
52 Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26 --
53 Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 14 -- --
54 Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- 30 -- -- --
55 Przemysły kultury i kreatywne w 2018 r.
-- -- 30 -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 Przewozy ładunków i pasażerów 2019 r.
-- -- -- -- 20 -- -- -- -- -- -- --
57 Rachunki leśne w Polsce w 2018 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30 --
58 Rynek dzieł sztuki i antyków w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 Skorygowany szacunek PKB za 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- --
60 Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 21 -- --
61 Sytuacja gospodarstw domowych w 2019 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych
-- -- -- -- 29 -- -- -- -- -- -- --
62 Świadczenia na rzecz rodziny w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- 30 -- -- --
63 Transport intermodalny w Polsce w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- 29 -- -- --
64 Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- 28 -- -- -- -- --
65 Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2020 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16 --
66 Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2018 r.
-- 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 Usługi biznesowe w 2018 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- 15 -- -- --
68 Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 r.
-- -- -- -- 28 -- -- -- -- -- -- --
69 Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2019 r.
-- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- --
70 Wstępna ocena przezimowania upraw w 2020 r.
-- -- -- 29 -- -- -- -- -- -- -- --
71 Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31
72 Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 r.
-- -- -- -- -- -- 30 -- -- -- -- --
73 Wybrane zagadnienia rynku pracy - dane za 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31
74 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2019
-- -- -- -- 22 -- -- -- -- -- -- --
75 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych
-- -- -- 6 26 24 -- -- -- -- -- --
76 Wyniki finansowe banków w 2019 r.
-- -- -- 6 -- -- -- -- -- -- -- --
77 Wyniki finansowe instytucji kultury w 2019 r.
-- -- -- -- -- 8 -- -- -- -- -- --
78 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r.
-- -- -- -- 5 -- -- -- -- -- -- --
79 Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2019 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 15 -- --
80 Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2019 r.
-- -- -- 6 -- -- -- -- -- -- -- --
81 Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 r.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17
82 Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2019 r.
-- -- -- -- 25 -- -- -- -- -- -- --
83 Zasięg ubóstwa ekonomicznego w 2019 r.
-- -- -- -- -- 30 -- -- -- -- -- --
84 Zezwolenia na pracę cudzoziemców w 2019 r.
-- -- -- -- 20 -- -- -- -- -- -- --
85 Żłobki i kluby dziecięce w 2019 r.
-- -- -- -- 28 -- -- -- -- -- -- --

a dane wstępne
b dane ostateczne za styczeń i luty
* 7 stycznia 2021 roku (szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 roku)

Do góry

Newsletter