Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2019 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.01.2020

Według wstępnych danych* pogłowie bydła w grudniu 2019 r. liczyło 6 260,9  tys. sztuk, i było wyższe o 1,3% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Wzrost pogłowia wystąpił we wszystkich grupach bydła. Największy wystąpił w grupie cieląt o 2,4. Obniżenie pogłowia odnotowano jedynie w grupie krów o 0,6%.


Tablica 1. Pogłowie bydła w grudniu 2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

XII 2019
w tys. sztuk

XII 2018=100

VI 2019=100

Bydło

6 260,9

101,3

98,5

Cielęta w wieku poniżej 1 roku

1 750,9

102,4

98,9

Młode bydło w wieku 1-2  lat

1 755,2

101,4

99,3

Bydło w wieku 2 lat i więcej

2 754,8

100,5

97,7

w tym krowy

2 403,7

99,4

97,7

W grudniu 2019 r. pogłowie bydła wynosiło 6 260,9 tys. sztuk i było o 77,5 tys. sztuk (o 1,3%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2019 r.- niższe  o 97,2 tys. sztuk (1,5%).


* Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej obejmującego:
- wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
- wylosowane gospodarstwa  indywidualne  (30 tys. gospodarstw - próba około 2%)

Do góry

Newsletter