ZASIĘG UBÓSTWA EKONOMICZNEGO W POLSCE W 2015 R.
(na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

 

W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostały podstawowe dane dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r., obliczone w oparciu o wyniki badania budżetów gospodarstw domowych. Bardziej szczegółowa analiza zjawiska ubóstwa w Polsce będzie przedmiotem kolejnych opracowań GUS.