Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przewozy ładunków i pasażerów w 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.05.2017

W 2016 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1836,7 mln ton ładunków, tj. o 1,8% więcej niż przed rokiem. Wzrost przewozów ładunków zanotowano w transporcie samochodowym, morskim i lotniczym, natomiast spadek w transporcie kolejowym, rurociągowym i wodnym śródlądowym. Wykonana praca przewozowa wyniosła 385,7 mld tonokilometrów i była większa o 6,9% niż w 2015 r. Praca przewozowa wzrosła w transporcie kolejowym, samochodowym, rurociągowym i lotniczym, a zmniejszyła się w transporcie morskim i wodnym śródlądowym.

W 2016 r. środkami transportu publicznego1 przewieziono 693,9 mln pasażerów, tj. o 1,4% mniej niż przed rokiem. Mniejsze były przewozy jedynie w transporcie samochodowym, wzrosły natomiast w transporcie kolejowym, morskim, wodnym śródlądowym i lotniczym. Praca przewozowa wykonana przy przewozie pasażerów wyniosła 54,2 mld pasażerokilometrów i była 3,1% większa niż przed rokiem.

Wyszczególnienie

2015

2016


2005=100

2010=100

2015=100

PRZEWOZY ŁADUNKÓW (w tysiącach ton)

1 803 818

1 836 652

132,5

102,3

101,8

Transport kolejowya 

224 320

222 523

95,6

94,9

99,2

Transport samochodowyb

1 505 719

1 546 572

143,2

103,7

102,7

w tym zarobkowy

891 978

954 459

169,4

123,9

107,0

w tym przedsiębiorstwa transportu samochodowego c

705 025

761 160

170,1

135,0

108,0

Transport rurociągowy

54 850

54 058

99,6

96,2

98,6

Transport morskid

6 963

7 248

77,4

86,7

104,1

Śródlądowy transport wodny

11 928

6 210

64,6

120,8

52,1

Transport lotniczye  

38

41

122,2

101,8

110,1

PRZEWOZY ŁADUNKÓW (w milionach tonokilometrów)


360 635


385 678


169,1


125,2


106,9

Transport kolejowya 

50 603

50 650

101,8

103,8

100,1

Transport samochodowyb

273 107

303 560

253,5

141,7

111,2

w tym zarobkowy

232 371

261 560

281,7

151,1

112,6

w tym przedsiębiorstwa transportu samochodowego c

201 315

228 631

280,1

153,7

113,6

Transport rurociągowy

21 843

22 204

87,5

91,9

101,7

Transport morskid

12 739

8 242

26,0

41,7

64,7

Śródlądowy transport wodny

2 187

832

65,2

80,8

38,1

Transport lotniczye  

156

190

178,8

166,7

122,1

PRZEWOZY PASAŻERÓW (w tysiącach pasażerów)

703 742

693 908

66,3

82,8

98,6

Transport kolejowy

277 321

291 980

113,1

111,7

105,3

Transport samochodowyf  

416 774

390 493

49,9

68,5

93,7

Transport morskid

597

632

88,5

94,1

105,9

Śródlądowy transport wodnyg 

1 762

2 024

140,2

144,9

114,8

Transport lotniczye  

7 288

8 779

189,3

175,9

120,5

PRZEWOZY PASAŻERÓW (w milionach pasażerokilometrów)

52 584

54 191

96,5

112,9

103,1

Transport kolejowy

17 367

19 180

105,6

107,0

110,4

Transport samochodowyf  

21 570

19 252

65,7

89,1

89,3

Transport morskid

139

143

76,3

85,3

103,2

Śródlądowy transport wodnyg 

22

25

119,8

106,2

114,4

Transport lotniczye  

13 486

15 591

183,3

188,5

115,6


1 Bez przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.

a Bez przewozów manewrowych.

b Dane częściowo szacunkowe.

c Zaliczane według PKD 2007 do sekcji „Transport i gospodarka magazynowa” (z wyłączeniem działu „Działalność pocztowa i kurierska”).

d Statkami własnymi i dzierżawionymi.

e Rozkładowy i pozarozkładowy.

f Bez przewozów taborem komunikacji miejskiej oraz dokonywanych przez podmioty o liczbie pracujących do 9 osób.

g Łącznie z transportem przybrzeżnym.

Do góry

Newsletter