W 2017 r. obserwowano wysokie tempo wzrostu przewozów ładunków wszystkimi rodzajami transportu w porównaniu z rokiem poprzednim, z wyjątkiem transportu rurociągowego i transportu wodnego śródlądowego. W niewielkim stopniu wzrosła liczba pasażerów przewiezionych środkami transportu publicznego.

 

Przewozy ładunków

W 2017 r. dynamika przewozów ładunków wszystkimi rodzajami transportu (z wyjątkiem transportu rurociągowego i transportu wodnego śródlądowego) w porównaniu z rokiem poprzednim osiągnęła poziom nienotowany co najmniej od dekady. Praca przewozowa była większa niemal we wszystkich rodzajach transportu (tylko w transporcie rurociągowym była mniejsza).


WYSZCZEGÓLNIENIE

2016

  2017

2015=100

2016=100

PRZEWOZY ŁADUNKÓW
 (w tysiącach ton)

1 836 652

2 053 244

113,8

111,8

Transport kolejowya

222 523

239 501

 106,8

 107,6

Transport samochodowyb

1 546 572

1 747 266

116,0

113,0

w tym zarobkowy

954 459

 1 104 209

123,8

115,7

w tym przedsiębiorstwa transportu samochodowegoc

761 160

867 816

123,1

114,0

Transport rurociągowy

54 058

52 393

95,5

96,9

Transport morskid

7 248

8 254

 118,5

 113,9

Śródlądowy transport wodny

6 210

5 777

48,4

 93,0

Transport lotniczye

41

53

140,0

127,2

PRZEWOZY ŁADUNKÓW
 (w milionach tonokilometrów)

385 678

434 932

120,6

112,8

Transport kolejowya

50 650

54 797

108,3

108,2

Transport samochodowyb

303 560

348 559

127,6

114,8

w tym zarobkowy

261 560

302 259

130,1

115,6

w tym przedsiębiorstwa transportu samochodowegoc

228 631

258 677

128,5

113,1

Transport rurociągowy

22 204

21 080

96,5

94,9

Transport morskid

8 242

9 362

73,5

 113,6

Śródlądowy transport wodny

832

877

40,1

 105,4

Transport lotniczye

190

257

164,6

134,7


W 2017 roku najbardziej wzrosły przewozy ładunków w transporcie lotniczym
i w transporcie samochodowym zarobkowym.