Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.11.2019

W październiku 2018 r. środkowe miesięczne wynagrodzenie ogółem[1] brutto dla osób zatrudnionych w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób[2] wyniosło 4094,98 zł. W porównaniu z październikiem 2016 r. mediana była większa o 584,31 zł, tj. o 16,6%.

Badanie struktury wynagrodzeń jest jedynym źródłem danych, pozwalającym na analizę zróżnicowania wynagrodzeń (miesięcznych i godzinowych) z uwzględnieniem cech osób fizycznych, takich jak: płeć, wiek, poziom wykształcenia, staż pracy, wykonywany zawód, a także cech charakteryzujących zakłady pracy tych osób, m.in.: rodzaj działalności, sektor własności, wielkość zakładu i położenie geograficzne. Na podstawie wyników tego badania opracowywane są także rozkłady zatrudnionych według wysokości wynagrodzenia oraz podstawowe mierniki zróżnicowania płac (kwantyle, w tym mediana).

  • W październiku 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto dla jednostek, o liczbie pracujących powyżej 9 osób, wyniosło 5003,78 zł.
  • Przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 27,79 zł.
  • Połowa zatrudnionych pracowników otrzymała wynagrodzenie ogółem brutto do 4094,98 zł (mediana = decyl piąty = wynagrodzenie środkowe).
  • 10% najniżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najwyżej w wysokości 2224,17 zł (decyl pierwszy).
  • 10% najwyżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najmniej w wysokości 8239,84 zł (decyl dziewiąty).
  • Miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 60 tys. zł i więcej otrzymało niewiele ponad 0,04% zatrudnionych, natomiast: od 50 tys. zł ‒ 0,06%, od 40 tys. zł ‒ 0,12%, od 30 tys. zł ‒ 0,30%, od 20 tys. zł ‒ 0,94%, od 10 tys. zł ‒ 6,23%.
  • 6,1% ogółu zatrudnionych otrzymało miesięczne wynagrodzenie brutto co najmniej równe dwukrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu ogółem brutto (tzn. ≥ 10007,56 zł).
  • Pracownicy otrzymujący miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto mniejsze lub równe przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu ogółem brutto (tzn. ≤ 5003,78 zł) stanowili niemalże 2/3 ogółu pracowników (66,0%).
  • 16,2% zatrudnionych zarabiało co najwyżej 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, czyli nie więcej niż 2501,89 zł.
  • Co 13-ty zatrudniony (7,6% ogółu) otrzymał miesięczne wynagrodzenie brutto co najwyżej równe wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj.  2100,00 zł, ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

[1] Dotyczy wynagrodzenia za czas opłacony.

[2] Objętych badaniem struktury wynagrodzeń.

Do góry

Newsletter