Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.12.2013

 

Podstawowe wyniki

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto w gospodarce narodowej (dla jednostek o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w październiku 2012 roku wyniosło 3895,72 zł.

 • Przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 21,76 zł.

 • Najczęstsze miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto otrzymywane przez pracowników wynosiło 2189,11 zł (dominanta, wartość modalna).

 • Połowa pracowników zatrudnionych otrzymała wynagrodzenie ogółem brutto do 3115,11 zł (mediana = decyl piąty = wynagrodzenie środkowe).

 • 10% najniżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najwyżej w wysokości 1600,00 zł (decyl pierwszy).

 • 10% najwyżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najmniej w wysokości 6561,59 zł (decyl dziewiąty).

 • W październiku 2012 roku miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 30 tys. zł i więcej zarabiało niewiele ponad 0,20% zatrudnionych, od 20 tys. zł - 0,60%, od 10 tys. zł -3,47%, od 5 tys. zł - 19,44%.

 • 6,6% ogółu zatrudnionych otrzymało miesięczne wynagrodzenie brutto co najmniej równe dwukrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu ogółem brutto dla gospodarki narodowej (tzn. ≥ 7791,44 zł).

 • Pracownicy otrzymujący miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto mniejsze lub równe przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu dla gospodarki narodowej (tzn. < 3895,72 zł) stanowili 66,1% ogółu pracowników.

 • W październiku 2012 roku do wysokości 1947,86 zł - co najwyżej 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto dla gospodarki narodowej — zarabiało 18,9% zatrudnionych, a co 13-ty zatrudniony (7,6% ogółu zatrudnionych) otrzymał miesięczne wynagrodzenie brutto, co najwyżej równe wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tzn. < 1500,00 zł).

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem prawie w całości równa się wynagrodzeniu osobowemu, w tym ok. 2/3 - stanowi wynagrodzenie zasadnicze. Przeciętny pracownik co 9 „złotówkę” zarabia i otrzymuje w postaci premii i nagród, a co 47 - wypracowuje w godzinach nadliczbowych.
   

Do góry

Newsletter