Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2019 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
26.04.2021

W Polsce w 2019 r. aktywność zawodowa osób powyżej 50. roku życia była mniejsza niż przed rokiem.
W tej grupie wiekowej zmniejszyła się liczba aktywnych zawodowo i zwiększyła się liczba osób biernych zawodowo. Przełożyło się to na spadek współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia spadła, ale jednocześnie odnotowano nieznaczny spadek wskaźnika zatrudnienia.

Sytuacja demograficzna

Uwarunkowania demograficzne takie jak wydłużanie się życia Polaków, spadek dzietności, wzrost średniego wieku kobiet rodzących dzieci, a także wzrost udziału osób starszych w ogólnej liczbie ludności rodzą istotne konsekwencje dla podaży pracy, takie jak zmniejszenie i „starzenie” się zasobów pracy. Specyfika trendów demograficznych oraz skala ich oddziaływania wpływają tak na wielkość, jak i na strukturę wiekową zasobów siły roboczej. Struktura wieku populacji Polski wskazuje na znaczny udział osób w tzw. późnym wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w populacji ogółem, co bezpośrednio ma odzwierciedlenie w potencjale zasobów pracy. Wobec powyższego w najbliższych latach postępować będą procesy nieuchronnego starzenia się ludności, zmniejszania się zasobów siły roboczej, a także rosnące obciążenie osób w wieku produkcyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym.

W sytuacji starzenia się ludności Polski szczególnego znaczenia nabierają zmiany jakościowe na rynku pracy. W związku z tym istotne jest monitorowanie populacji osób w wieku 50 lat i więcej, czyli będących w tzw. późnym wieku produkcyjnym, pod względem ich aktywności na rynku pracy.

Do góry

Newsletter