Produkt krajowy brutto (PKB) w pierwszym kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 5,2% w porównaniu z 2017 r., wobec 4,4% w  analogicznym okresie 2017 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).

W pierwszym kwartale 2018 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 5,0%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,2% w porównaniu z I kwartałem ub. roku.

Tablica 1. PKB wyrównany sezonowo, ceny stałe przy roku odniesienia 2010; zmiany

Wyszczególnienie

2016

2017

2018

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

poprzedni kwartał = 100

Dynamika PKB, dane z  15.05.2018

99,8

101,2

100,2

102,0

101,1

100,9

101,4

101,0

101,6

Dynamika PKB, dane z 30.05.2018

 

99,8

 

101,2

 

100,2

 

102,0

 

101,1

 

100,9

 

101,4

 

101,0

 

101,6

Różnica

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100

Dynamika PKB, dane z 15.05.2018

102,9

103,4

102,4

103,3

104,6

104,2

105,4

104,4

104,9

Dynamika PKB, dane z  30.05.2018

 

102,9

 

103,4

 

102,4

 

103,3

 

104,6

 

104,2

 

105,5

 

104,4

 

105,0

Różnica

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1


 Tablica 2. PKB niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego; zmiany

Wyszczególnienie

2016

2017

2018

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100

Dynamika PKB, dane z 15.05.2018

103,1

103,4

102,7

102,7

104,4

104,0

105,2

104,9

105,1

Dynamika PKB, dane z 30.05.2018

 

103,1

 

103,4

 

102,7

 

102,7

 

104,4

 

104,0

 

105,2

 

104,9

 

105,2

Różnica

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1