Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w drugim kwartale 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
31.08.2017

W II kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 4,4%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,9%, w porównaniu z II kwartałem ub. roku.

W stosunku do opublikowanego w dniu 16 sierpnia 2017 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla II kwartału 2017 r., prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się.

PKB wyrównany sezonowo, ceny stałe przy roku odniesienia 2010

2015 2016 2017
I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw.
zmiana (%) do poprzedniego kwartału
+1,5 +0,5 +1,2 +0,9 -0,1 +0,9 +0,4 +1,7   +1,1 +1,1
zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego
+4,0 +3,4 +3,8 +4,2 +2,5 +3,0 +2,2 +3,0 +4,2 +4,4

PKB niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego

2015 2016 2017
I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw.
zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego
+3,8 +3,3 +3,6 +4,6 +2,9 +3,0 +2,4 +2,5 +4,0 +3,9

W II kwartale 2017 r. wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 5,6% i był wyższy od notowanego w I kwartale 2017 r. (wzrost o 4,1%). Wpłynął na to wyższy niż w I kwartale 2017 r. wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 4,3% (wobec 3,9% w I kwartale 2017 r.) oraz wzrost akumulacji brutto o 11,5% (wobec 5,2% w I kwartale 2017 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 4,9% i było wyższe niż w I kwartale 2017 r. (wzrost o 4,7%). Na dodatnie tempo wzrostu akumulacji brutto w II kwartale br. wpłynął znaczny wzrost rzeczowych środków obrotowych i, notowany po raz pierwszy od IV kw. 2015 r., wzrost nakładów brutto na środki trwałe o 0,8%. W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +5,4 pkt. proc. (wobec +3,9 pkt. proc. w I kwartale 2017 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,4 pkt. proc. (wobec +3,2 pkt. proc. w I kwartale 2017 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,9 pkt. proc. oraz spożycia publicznego +0,5 pkt. proc. (odpowiednio w I kwartale 2017 r.: +3,0 pkt. proc. i +0,2 pkt. proc.).

W II kwartale wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był dodatni (wobec neutralnego wpływu w I kwartale 2017 r.) co, przy pozytywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+1,9 pkt. proc.), przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +2,0 pkt. proc. (wobec +0,7 pkt. proc. w I kwartale 2017 r.). W II kwartale br. zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -1,5 pkt. proc. wobec +0,1 pkt. proc. w I kwartale 2017 r.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter