Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2012 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
31.10.2013

Wartość aktywów badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 2432,3 mld zł (o 3,6% więcej niż na koniec roku 2011), z tego 60,0% stanowiły aktywa trwałe, a 40,0% aktywa obrotowe.

Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 1459,0 mld zł (o 6,5% więcej niż na koniec roku 2011). W strukturze aktywów trwałych netto 64,4% stanowiły rzeczowe aktywa trwałe (głównie środki trwałe), 26,1% – inwestycje długoterminowe, 4,5% – wartości niematerialne i prawne, 2,6% – należności długoterminowe i 2,4% – długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Wartość aktywów obrotowych wyniosła 973,3 mld zł (o 0,5% mniej niż na koniec 2011 r.). W strukturze aktywów obrotowych 44,0% stanowiły należności krótkoterminowe (w tym głównie należności z tytułu dostaw i usług), 26,7% – zapasy, 26,2% – inwestycje krótkoterminowe (w tym głównie krótkoterminowe aktywa finansowe) i 3,1% – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter