Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Biuletyn Statystyczny Nr 3/2023

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 26.04.2023
Częstotliwość wydania: Miesięczna

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw.

Krótkookresową analizę procesów i zjawisk zachodzących w gospodarce można znaleźć w Sytuacji społeczno-gospodarczej kraju

UWAGA:
Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników dotyczących prezentowania danych w długich szeregach czasowych, do Biuletynu Statystycznego dołączono zestaw plików z  danymi miesięcznymi i kwartalnymi. Pliki te będą sukcesywnie aktualizowane i uzupełniane o najnowsze dane.

27.04.2023 r. 

W dniu 26.04.2023 r. w tabl. nr 45 „Skup ważniejszych produktów rolnych”, zostały skorygowane dane narastające (za okres styczeń-marzec 2022) oraz odpowiadający im wskaźnik A. Zmiany zostały oznaczone gwiazdką. 


11.05.2023 r

W dniu 11.05.2023 r. w Biuletynie Statystycznym Nr 3/2023 w formacie Excel zostały skorygowane okresy tabl. 51. „Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej według rodzajów obiektów budowlanych”.RACHUNKI NARODOWE

METEOROLOGIA

LUDNOŚĆ

PRACA

WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH

FINANSE PAŃSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

CENY

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

ROLNICTWO

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO

TRANSPORT

HANDEL

TURYSTYKA

WYNIKI BADAŃ KONIUNKTURY


Przekroje: sekcje i działy PKD 2007, główne grupowania przemysłowe MIGs, sekcje SITC, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP, wybrane dane wg województw.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter