Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,7% (wskaźnik cen 101,7).


Tablica 1. Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE V 2018
V 2017=100 IV 2018=100
OGÓŁEM

101,7

100,1

Żywność i napoje bezalkoholowe 

103,0

99,7

Nośniki energii

101,6

99,9

Paliwa do prywatnych środków transportu

109,0

105,4