Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (wskaźnik cen 99,9), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,3% (wskaźnik cen 101,3).

Tablica 1. Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE III 2018
III 2017=100 II 2018=100
OGÓŁEM

101,3

99,9

Żywność i napoje
bezalkoholowe 

103,7

99,9

Nośniki energii

101,9

99,8

Paliwa do prywatnych
środków transportu

97,7

99,1