Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,5% (wskaźnik cen 100,5), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,6% (wskaźnik cen 101,6).

 

Tablica 1. Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE IV 2018
IV 2017=100 III 2018=100
OGÓŁEM

101,6

100,5

Żywność i napoje bezalkoholowe 

104,0

100,3

Nośniki energii

101,6

100,0

Paliwa do prywatnych środków transportu

101,3

102,8