Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2013 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.08.2014

W opracowaniu zamieszczone zostały dane o dostawach wybranych towarów na rynek krajowy, a także o spożyciu niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2013 r.  Szersze informacje w tym zakresie zostaną zaprezentowane w końcu września w internetowej publikacji „Rynek wewnętrzny w 2013 r.”.

            Dostawy zdefiniowane  zostały jako ilość wytworzonych w kraju wyrobów (dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób) pomniejszona o ich eksport i powiększona o import, skorygowana o saldo zmian zapasów u producentów (dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób).

            Informacje o wielkości produkcji i ilości zapasów uzyskiwane są w ramach prowadzonych przez GUS badań zgodnie z nomenklaturą PRODPOL opartą na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz na Liście PRODCOM.   

            Wielkości eksportu i importu pozyskiwane są z następujących źródeł:

- z deklaracji INTRASTAT w zakresie wymiany towarowej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w ścisłym powiązaniu z systemem podatkowym VAT,

- ze zgłoszeń celnych w zakresie obrotów realizowanych z krajami spoza Unii Europejskiej,

- z alternatywnych źródeł danych wykorzystywanych do rejestracji obrotów tzw. „towarami specyficznymi”.

            Dane dotyczące spożycia wybranych artykułów konsumpcyjnych  na 1 mieszkańca opracowano w sposób następujący: produkcja powiększona o import, pomniejszona o eksport oraz ubytki i straty produktów rolnych u producentów i w obrocie, z uwzględnieniem zmiany stanu zapasów u producentów i w jednostkach handlowych. Produkcję surowców rolnych pomniejsza się ponadto o ich zużycie na cele produkcyjne (siew, sadzenie, spasanie, surowce dla gorzelni, krochmalni). Przeliczenia 4 zbóż na przetwory dokonano według odpowiednich współczynników przemiału.

            Dane o poziomie spożycia opracowane metodą bilansową służą ocenie globalnych zmian spożycia żywności w kraju i nie mogą być bezpośrednio porównywane z danymi o spożyciu artykułów żywnościowych w gospodarstwach domowych opracowanymi na podstawie wyników reprezentacyjnych badań budżetów domowych.  Przy przeliczeniu danych na 1 mieszkańca przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 30 czerwca.

Do góry

Newsletter