Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
pazdz

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 rok

Szacuje się, że wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2016 r. wyniosły 121,1 mld zł i były wyższe niż w 2015 r. o około 6,6 mld zł. Nakłady te stanowiły 6,52% PKB (6,36% w 2015 r.). Wzrost wydatków zaobserwowano zarówno w przypadku wydatków publicznych, jak i wydatków prywatnych.
Czytaj dalej
30
pazdz

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2017 roku

W 2017 r. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70 860 przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 osób i więcej wzrosły o 7,1% w porównaniu z rokiem 2016 i wyniosły 3 344 079 mln zł. Liczba pracujących według stanu na 31 XII 2017 r. wyniosła 5 771 669 osób, co oznacza spadek o 0,1% w stosunku do roku poprzedniego.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2018 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej oceniają koniunkturę korzystnie, najlepiej – przedstawiciele firm z sekcji informacja i komunikacja. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna zawierająca dane o drogach, komunikacji, pojazdach oraz wypadkach drogowych w województwie łódzkim w 2017 r.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2018 r.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają koniunkturę korzystnie. Najlepsze opinie formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja. Negatywne opinie dotyczące koniunktury formułują jedynie przedsiębiorcy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
30
pazdz
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury oceniany jest pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji transport i gospodarka magazynowa. Najostrożniejsze oceny w tym zakresie zgłaszają firmy budowlane.
Czytaj dalej
30
pazdz
30
pazdz

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter