Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
list

Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej w 2018 roku

29
list

Rachunki leśne w Polsce w 2017 roku

29
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w trzecim kwartale 2019 roku

29
list

Produkt Krajowy Brutto w trzecim kwartale 2019 roku

29
list

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w latach 2017-2018

29
list

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 roku

29
list

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku

29
list

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2018 r.

29
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2019 r.

29
list

Kultura fizyczna w latach 2017 i 2018

29
list

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 roku

29
list

Ochrona środowiska 2019

29
list

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku

29
list

Wypadki przy pracy w 2018 roku

29
list

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2018

29
list

Gospodarka materiałowa w 2018 roku

29
list

Rocznik Statystyczny Pracy 2019

29
list

Gospodarka morska w Polsce w latach 2017-2018

29
list

Polski rynek ubezpieczeniowy 2018

29
list

Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2019

29
list

Wybrane aspekty rynku pracy w 2018 roku

Publikacje urzędów statystycznych

29
list

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
list

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
list

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
list

Sytuacja na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2018/2019

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Rynek pracy w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Wypadki przy pracy w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Transport i gospodarka morska w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego III kwartał 2019r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
list

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
list

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
list

Biuletyn statystyczny miasta Krakowa - III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
list

Rozwój miast województwa łódzkiego w latach 2014-2018.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
list

Warunki życia ludności w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
list

Gospodarka mieszkaniowa w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2015-2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
list

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego - III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
list

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Rynek pracy w województwie lubuskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Informacja prasowa - publikacja "Rynek pracy w woj. lubuskim w 2018 r."

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I-III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Ochrona środowiska w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

29
list

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w okresie sprawozdawczym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
list

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
list

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski w okresie sprawozdawczym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
list

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce w układzie miesięcznym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
list

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
list

Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych i odwiedzających jednodniowych do Polski

Ministerstwo Sportu i Turystyki

29
list

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski

Ministerstwo Sportu i Turystyki

29
list

Sytuacja zdrowotna ludności Polski w roku 2018

Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

29
list

Raport o inflacji.

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter