Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

27
pazdz

Pracujący w gospodarce narodowej w 2021 roku

Liczba pracujących w gospodarce narodowej, status zatrudnienia, wybrane kategorie pracujących, cudzoziemcy, niepełnosprawni, emeryci, elementy ruchu zatrudnienia wg źródeł rekrutacji i przyczyn zwolnień.
Czytaj dalej
27
pazdz

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2021 r.

Według danych ostatecznych na koniec 2021 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 15,0 mln osób. W stosunku do ostatniego dnia 2020 r. było to więcej o 213,6 tys. osób.
Czytaj dalej
27
pazdz

Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2021 roku

Liczba przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 4,2% r/r, kształtując się w 2021 r. na poziomie 2 356,0 tys. podmiotów. W zbiorowości tej dominowały mikroprzedsiębiorstwa. Najliczniejszą grupą w populacji przedsiębiorstw niefinansowych pozostały jednostki handlowe, mimo spadku ich udziału z 30,4% w roku 2010 do 20,8% w roku 2021. Blisko 1/5 przedsiębiorstw miała swoją siedzibę w województwie mazowieckim.
Czytaj dalej
27
pazdz

Pomoc udzielona przez gospodarstwa domowe mieszkańcom Ukrainy w pierwszym półroczu 2022 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

W okresie od 24.02.2022 do 30.06.2022 r. 70,2% gospodarstw domowych w Polsce udzieliło pomocy mieszkańcom objętej wojną Ukrainy (w następstwie rosyjskiej pełnoskalowej inwazji).
Czytaj dalej
27
pazdz

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę – oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (październik 2022)

W październikowym, rozszerzonym badaniu koniunktury, pytania dotyczyły procesów cenowych oraz negatywnych skutków wojny w Ukrainie.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

27
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna dotycząca sytuacji gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2021 r. Zawiera dane między innymi o przeciętnych miesięcznych dochodach, wydatkach oraz spożyciu artykułów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter