Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

27
lip

Działalność służb ratowniczych w 2022 roku

W 2022 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej podjęły 608,8 tys. działań. Interwencje dotyczyły 136,0 tys. pożarów, 425,0 tys. miejscowych zagrożeń oraz 47,9 tys. fałszywych alarmów. Policji zostało zgłoszonych 447 wypadków tonięcia, w wyniku których śmierć poniosły 422 osoby, w tym 47 kobiet. Jednostki uprawnione do ratownictwa wodnego podjęły 1 813 akcji ratowniczych na obszarach wodnych.
Czytaj dalej
27
lip

Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2020-2022

Według wstępnych szacunków wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2022 r. wyniosły 205,6 mld zł (stanowiły 6,7% PKB) i były wyższe niż w 2021 r. o około 36,1 mld zł (w odniesieniu do danych wstępnych za 2021 r., które wyniosły 169,4 mld zł).
Czytaj dalej
27
lip

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lutym 2023 r.

Na ostatni dzień lutego 2023 r. w gospodarce narodowej było 15097,1 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,5 lat, mediana wieku 42,0 lata. Zachęcamy do zapoznania się z tablicami (link), które przedstawiają szerszy zakres danych oraz infografiką (link) a także z informacją o zmianach w badaniu.
Czytaj dalej
27
lip

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lutym 2023 r. - Tablice

Główny Urząd Statystyczny dzięki wykorzystaniu administracyjnych źródeł danych poszerzył zakres i zwiększył częstotliwość udostępnianych informacji o pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej
27
lip

Polska w Unii Europejskiej 2023

Folder prezentujący w zwięzłej i przejrzystej formie przekrojowy zbiór informacji obrazujących poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
27
lip

Zeszyt metodologiczny- Walory turystyczne w powiatach i ich otoczeniu

Metodologia badania walorów turystycznych w powiatach i ich otoczeniu i opracowania z tego zakresu dają podstawę do wyciągnięcia wniosków odnośnie do wartości wskaźnika walorów turystycznych powiatu wraz z jego otoczeniem. Wskaźnik ten jest oparty na różnorodnych miarach cząstkowych i dziedzinowych, dzięki którym uwzględnione zostały różne składniki (kulturowe, środowiskowe, związane z infrastrukturą turystyczną (stymulanty) oraz zanieczyszczeniem środowiska i przestępczością (destymulanty)) wpływające na walory turystyczne.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

27
lip

Województwo świętokrzyskie w liczbach 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa świętokrzyskiego w latach 2021-2022
Czytaj dalej
27
lip

Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Folder zawiera podstawowe informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w 2022 r.
Czytaj dalej
27
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W województwie mazowieckim w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Mniej było natomiast placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, zmniejszyła się także liczba placówek wsparcia dziennego. Zwiększyła się liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter