Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

15
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2022 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - grudniu 2022 r. (według danych tymczasowych) wyniosły w cenach bieżących 1 607,3 mld PLN w eksporcie oraz 1 699,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 92,5 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku wyniosło minus 7,0 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 22,1%, a import o 28,5%.
Czytaj dalej
15
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2023 roku (dane wstępne)

Według wstępnych danych w styczniu 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 2,4%.
Czytaj dalej
15
lut

Zmiany w popycie na usługi w latach 2015 i 2020

W 2020 r. wartość kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwa na zakup usług obcych wyniósł 526,1 mld zł. Dynamika kosztów zakupu usług wzrosła o 22,0 p. proc. w stosunku do analogicznej dynamiki z 2015 r.
Czytaj dalej
15
lut

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - 3 kwartał 2022 r.

Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności zawierający podstawowe informacje na temat prowadzonego badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w poprzednich kwartałach. Folder zawiera ogólne dane charakteryzujące sytuację na rynku pracy.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

15
lut

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

W 2021 r. na terenie województwa łódzkiego badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła jednostek
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2022 r.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim - stan na koniec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w końcu 2022 r. wyniosła 491,2 tys., tj. o 13,7 tys. więcej niż w 2021 r. Podmioty prowadziły swoją działalność najczęściej w obszarze handlu, naprawy pojazdów samochodowych. Na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów przypadało 59 wyrejestrowanych (wobec 53 w 2021 r.).
Czytaj dalej
15
lut

Województwo wielkopolskie 2022

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Folder zestawia podstawowe charakterystyki społeczno-gospodarcze opisujące województwo wielkopolskie. Ukazuje udział tego regionu w wielkościach ogólnopolskich, prezentuje go na tle Unii Europejskiej oraz określa jego pozycję wśród pozostałych regionów.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu 2022 r. zarejestrowanych było 968720 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 4,4% więcej niż rok wcześniej. Ponad połowa jednostek (54,2%) miała swoją siedzibę w m.st. Warszawie. Najwięcej podmiotów (20,0%) zajmowało się handlem; naprawą pojazdów samochodowych, a największy wzrost liczby podmiotów w stosunku do 2021 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 16,3%).
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter