Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
list

Rynek wewnętrzny w 2020 roku

5
list

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 roku

10
list

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - październik 2021

10
list

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 roku

10
list

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 roku

12
list

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2021 roku

15
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 roku

15
list

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w III kwartale 2021 roku

15
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 roku

16
list

Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2021 roku

16
list

Emerytury i renty w 2020 r.

17
list

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku

18
list

Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2020 roku

18
list

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku

18
list

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2020 roku

19
list

Koniunktura konsumencka - listopad 2021 roku

19
list

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 roku

19
list

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021 roku

19
list

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021 roku

19
list

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2021 roku

19
list

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w trzecim kwartale 2021 roku

22
list

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - listopad 2021 roku

22
list

Ceny produktów rolnych w październiku 2021 roku

22
list

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku

22
list

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2021 roku

22
list

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2021 roku

22
list

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2021 roku

22
list

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2021 r.)

23
list

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2021 roku

23
list

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku

23
list

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku

23
list

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2021 roku

23
list

Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2021 roku

23
list

Region mazowiecki regionalny w 2020 roku

24
list

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (listopad 2021)

25
list

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w III kwartale 2021 r.

25
list

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2020 r.

25
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2021 r.

25
list

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2021 roku

25
list

Biuletyn Statystyczny Nr 10/2021

26
list

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za trzeci kwartał 2021 r.

29
list

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2018-2020

29
list

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2020 roku

29
list

Gospodarka morska w Polsce w latach 2019-2020

30
list

Rachunki leśne w Polsce w 2019 roku

30
list

Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2020 r.

30
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w trzecim kwartale 2021 roku

30
list

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2021 roku

30
list

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 roku

30
list

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2020 r.

30
list

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za trzeci kwartał 2021 r.

30
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

30
list

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2020/2021

30
list

Kultura fizyczna w latach 2019 i 2020

30
list

Ochrona środowiska 2021

30
list

Rolnictwo w 2020 roku

30
list

Wypadki przy pracy w 2020 roku

30
list

Wybrane aspekty rynku pracy w 2020 roku

30
list

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2020

30
list

Gospodarka materiałowa w 2020 roku

30
list

Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2019/2020

30
list

Rocznik Statystyczny Pracy 2021

30
list

Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2020 r.

30
list

Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2021

30
list

Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2016–2020

Publikacje urzędów statystycznych

8
list

Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-białoruskiej w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

12
list

Dzień Seniora - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

15
list

Aglomeracja Opolska w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

15
list

Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

16
list

Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

16
list

Międzynarodowy Dzień Studenta - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

18
list

Wypadki przy pracy w wojewódzwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

19
list

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

23
list

Ze statystyką przez Warszawę 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

23
list

Województwo mazowieckie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego III kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
list

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 3 kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
list

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego 2021 (III kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
list

Handel i gastronomia w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
list

Edukacja w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego III kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
list

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
list

Ochrona zdrowia w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – III kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego (III kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
list

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - III kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Ochrona zdrowia w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I-III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
list

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – listopad 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
list

Wybrane zagadnienia rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
list

Rynek pracy w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Transport w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (X 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - listopad 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Rynek pracy w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – listopad 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (październik 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - listopad 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - październik 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - październik 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Statystyka Warszawy. Październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Rynek pracy w województwie lubuskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Ochrona środowiska w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

29
list

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2021 r.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

29
list

Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych i odwiedzających jednodniowych do Polski w I półroczu 2021 r.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Do góry

Newsletter