Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 roku

4
pazdz

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2020 rok

5
pazdz

Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2021 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2021 r.

5
pazdz

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w II kwartale 2021 roku

5
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2021 r. z podziałem na województwa

8
pazdz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-VI 2021

11
pazdz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2021

14
pazdz

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2020 roku

15
pazdz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2021 roku

15
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 roku

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r.

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2021 r. w stosunku do września 2014 r.

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 roku

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w trzecim kwartale 2021 roku

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w trzecim kwartale 2021 r.

15
pazdz

Kultura w 2020 roku

15
pazdz

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.06.2021)

15
pazdz

Produkcja budowlano-montażowa w 2020 roku

19
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 roku

19
pazdz

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku

19
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 roku

19
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 roku

19
pazdz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2021 roku

19
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2021 roku

19
pazdz

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2021 roku

20
pazdz

Koniunktura konsumencka - październik 2021 roku

20
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2021 roku

20
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2021 roku

20
pazdz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2021 roku

20
pazdz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2021 roku

20
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku

20
pazdz

Atlas środowiska

21
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 roku

21
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku

21
pazdz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2021 roku

21
pazdz

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2021 roku

22
pazdz

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r.

22
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2021 roku

22
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2021 r.)

25
pazdz

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 roku

25
pazdz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I-III kwartale 2021 r.

25
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2021 roku

25
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2021

26
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku

26
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (październik 2021)

28
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2018-2020

28
pazdz

Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2020 roku

28
pazdz

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017-2019 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)

28
pazdz

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2019 i 2020

29
pazdz

Trwanie życia w zdrowiu w 2020 r.

29
pazdz

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2020 roku

29
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 roku

29
pazdz

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2020/2021

29
pazdz

Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2020 roku

29
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2021 roku

29
pazdz

Pracujący w gospodarce narodowej w 2020 roku

29
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2021

29
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2020 roku

29
pazdz

Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport 2020

Publikacje urzędów statystycznych

1
pazdz

Światowy Dzień Mieszkalnictwa - 6 Październik

Urząd Statystyczny w Gdańsku

5
pazdz

Stan i ochrona środowiska w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

11
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie podlaskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

11
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

12
pazdz

Edukacja w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

13
pazdz

Międzynarodowy Dzień Edukacji - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

14
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

14
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2020 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

15
pazdz

Opole w liczbach w latach 2019-2020

Urząd Statystyczny w Opolu

15
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

15
pazdz

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

25
pazdz

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
pazdz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (IX 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (wrzesień 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - wrzesień 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - wrzesień 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
pazdz

Statystyka Warszawy. Wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
pazdz

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
pazdz

Euroregion Puszcza Białowieska w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
pazdz

Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
pazdz

Edukacja i wychowanie w województwie śląskim w latach szkolnych 2017/2018 – 2020/2021

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
pazdz

Zielona Góra i Gorzów Wlkp. III kwartał 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
pazdz

Rynek wewnętrzny w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

29
pazdz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej w 2020 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Do góry

Newsletter